Bài 6 trang 187 SGK Vật lý 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân Bài 6 (trang 187 SGK Vật lý 12) Khối …

Bạn đang xem: Bài 6 trang 187 SGK Vật lý 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân Bài 6 (trang 187 SGK Vật lý 12) Khối … tại …

Bài 36: Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Bài 6 (trang 187 SGK Vật Lý 12)

khối lượng nguyên tử của

là 55,934939u. Tính Wđược

Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 6 trang 187 SGK Vật Lý 12 –

Câu trả lời

Năng lượng liên kết:

Đi bộ = [ Zmp + ( A – Z )mn – mx ]c2

Trong đó: Fe có Z = 26, A = 56,

tôix = 55,934939u, mP = 1,00728u, mN = 1.00866u

Thay số vào ta có:

Đi bộ = [ 26.1,00728u + ( 56 – 26 )1,00866u – 55,934939u] .c2 = 0,514141uc2

= 0,514141u.931,5MeV = 478,922MeV.

Năng lượng liên kết riêng:

Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 6 trang 187 SGK Vật Lý 12 –

Tri thức cần nhớ

Lực tương tác giữa các nucleon gọi là lực hạt nhân (tương tác hạt nhân hay tương tác mạnh).

– Năng lượng liên kết của hạt nhân là năng lượng tối thiểu cần thiết để tách các nuclôn; nó được đo bằng tích của sai hỏng khối lượng theo hệ số c2: Wlk=[ZmP+(A−Z)mn−mX]c2=Δmc2

– Mức độ vững bền của nhân tủy phụ thuộc vào năng lượng liên kết riêng:

Vở bài tập Vật Lý 12: Bài 36. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân.  Phản ứng hạt nhân |  Giải thích 12

– Phản ứng hạt nhân là quá trình chuyển đổi của các hạt nhân, được chia làm 2 loại:

+ Phản ứng hạt nhân tự phát;

Phản ứng hạt nhân kích thích.

– Định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân:

+ Bảo toàn điện tích;

+ Bảo toàn số nuclon (bảo toàn số A);

+ Bảo toàn năng lượng toàn phần;

+ Bảo toàn động lượng.

– Năng lượng của phản ứng hạt nhân: W=(mtrước−msau đó)c2

– W>0 tỏa năng lượng

– W<0 thu được năng lượng

Vở bài tập Vật Lý 12: Bài 36. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân.  Phản ứng hạt nhân |  Giải thích 12

(SGK Vật Lý 12 – Bài 36 trang 186)

Nhìn thấy tất cả Vở bài tập Vật Lý 12: Bài 36. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Vật lý 12

Xem thêm chi tiết về Bài 6 trang 187 SGK Vật lý 12
Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân Bài 6 (trang 187 SGK Vật lý 12) Khối …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận