Bài 6 trang 209 SGK Vật Lý 10

Bạn đang xem: Bài 6 trang 209 SGK Vật Lý 10 tại thomo.vn Bài 38: Sự chuyển thể của các chất Bài 6 (trang 209 SGK Vật Lý 10) Viết công thức tính nhiệt hóa …

Bài 38: Sự chuyển thể của các chất

Bài 6 (trang 209 SGK Vật Lý 10)

Viết công thức tính nhiệt hóa hơi của một chất lỏng. Nêu tên và đơn vị đo của các đại lượng trong công thức này.

Câu trả lời

Công thức nhiệt hóa hơi của chất lỏng là:

Q = Lm với L: Nhiệt hóa hơi riêng của chất (J/kg)

m: Khối lượng phần lỏng chuyển thành hơi (kg).

Nhìn thấy tất cả Giải Vật Lý 10: Bài 38. Sự Chuyển Hóa Chất

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm chi tiết về Bài 6 trang 209 SGK Vật Lý 10

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận