Bài 6 trang 23 sgk Hóa 11 nâng cao Bài 5: Luyện tập Axit, bazơ và muối Bài 6 (trang 23 sgk Hóa 11 nâng cao) Viết phương trình điện l…

Bạn đang xem: Bài 6 trang 23 sgk Hóa 11 nâng cao Bài 5: Luyện tập Axit, bazơ và muối Bài 6 (trang 23 sgk Hóa 11 nâng cao) Viết phương trình điện l… tại …

Bài 5: Luyện Tập Axit, Bazơ Và Muối

Bài 6 (trang 23 SGK Hóa học 11 tăng lên)

Viết các phương trình điện li các chất sau trong nước: MgSO4HClO3h2S, Pb(OH)2LiOH

Câu trả lời:

MgSO4 → Mg2+ + VẬY42-

Pb(OH)2 ⇄ Pb(OH)+ + Ôi

Pb(OH)+ pb2+ + Ôi

h2SH+ +HS

HS h+ + SẼ2-

HClO3 → BẠN BÈ+ + ClO3

h2PbO2 h+ + HPbO2

HPbO2 h+ + PbO22-

LiOH → Li+ + Ôi

Nhìn thấy tất cả: Hóa học 11 tăng lên

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Hóa học 11

Xem thêm chi tiết về Bài 6 trang 23 sgk Hóa 11 nâng cao
Bài 5: Luyện tập Axit, bazơ và muối Bài 6 (trang 23 sgk Hóa 11 nâng cao) Viết phương trình điện l…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận