Bài 6 trang 55 sgk GDCD 11 Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Bài 6 (trang 55 sgk GDCD 11) Chọn ý kiến đúng trong…

Bạn đang xem: Bài 6 trang 55 sgk GDCD 11 Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Bài 6 (trang 55 sgk GDCD 11) Chọn ý kiến đúng trong… tại thomo.vn Bài …

Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa non sông

Bài 6 (trang 55 SGK GDCD 11)

Chọn ý đúng trong các ý dưới đây về việc xây dựng hạ tầng – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ở nước ta và giảng giải ngắn gọn vì sao chọn ý kiến ​​đó.

một. Nước mình tự nghiên cứu và xây dựng.

b. Nhận chuyển giao công nghệ, kỹ thuật hiện đại từ các nước tiên tiến.

c. Liên kết tự nghiên cứu, xây dựng đồng thời tiếp thu chuyển giao kỹ thuật, công nghệ hiện đại của các nước tiên tiến.

Câu trả lời:

– Chọn đáp án C: Xây dựng hạ tầng – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ở nước ta phải liên kết giữa tự tìm tòi, tự xây dựng, đồng thời tiếp thu chuyển giao kỹ thuật, công nghệ hiện đại của các nước tiên tiến. .

– Vì vậy, chúng ta vừa có thể đi tắt đón đầu, rút ​​ngắn khoảng cách với các nền kinh tế tăng trưởng, đồng thời vẫn tự chủ để mình tăng trưởng, ko ỷ lại, ko ỷ lại vào thế và lực. quốc gia. củng cố vị thế của nước ta trên trường quốc tế, xây dựng non sông xã hội chủ nghĩa hiện đại.

Nhìn thấy tất cả: Giải 11 GDCD

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Văn lớp 11 GDCD 11

Xem thêm chi tiết về Bài 6 trang 55 sgk GDCD 11
Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Bài 6 (trang 55 sgk GDCD 11) Chọn ý kiến đúng trong…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận