Bài 6 trang 7 sgk Hóa 11 nâng cao Bài 1: Sự điện li Bài 6 (trang 7 sgk Hóa 11 nâng cao) Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện đ…

Bạn đang xem: Bài 6 trang 7 sgk Hóa 11 nâng cao Bài 1: Sự điện li Bài 6 (trang 7 sgk Hóa 11 nâng cao) Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện …

Bài 1: Sự điện phân

Bài 6 (trang 7 SGK Hóa học 11 tăng lên)

Dung dịch nào sau đây ko dẫn điện?

A. HCl trong C6h6(benzen)

B. CHỈ3COONa nội địa

C.Ca(OH)2 nội địa

D. NaHSO4 nội địa

Câu trả lời:

Đáp án A

Vì HCl tan trong benzen nhưng ko phân li ra H .+ và Cl.

Nhìn thấy tất cả: Hóa học 11 tăng lên

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Hóa học 11

Xem thêm chi tiết về Bài 6 trang 7 sgk Hóa 11 nâng cao
Bài 1: Sự điện li Bài 6 (trang 7 sgk Hóa 11 nâng cao) Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện đ…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận