Bài 7 trang 124 SGK Vật Lý 11 Bài 19: Từ trường Bài 7 (trang 124 SGK Vật Lý 11) Đặt một kim nam châm nhỏ trên một mặt phẳng vuô…

Bạn đang xem: Bài 7 trang 124 SGK Vật Lý 11 Bài 19: Từ trường Bài 7 (trang 124 SGK Vật Lý 11) Đặt một kim nam châm nhỏ trên một mặt phẳng vuô… tại …

Bài 19: Từ trường

Bài 7 (trang 124 SGK Vật Lý 11)

Đặt một kim nam châm nhỏ trên mặt phẳng vuông góc với dòng điện thẳng. Lúc thăng bằng, kim nam châm sẽ nằm theo chiều nào?

Câu trả lời

Lúc thăng bằng thì kim nam châm đó sẽ nằm dọc theo một đường sức từ của dòng điện thẳng đó.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 11: Bài 19. Từ trường

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

Xem thêm chi tiết về Bài 7 trang 124 SGK Vật Lý 11
Bài 19: Từ trường Bài 7 (trang 124 SGK Vật Lý 11) Đặt một kim nam châm nhỏ trên một mặt phẳng vuô…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận