Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11

Bạn đang xem: Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11 tại thomo.vn Bài 2: Giới hạn của hàm số Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11 Một thấu kính tụ hội có tiêu …

Bài 2: Giới hạn của hàm số

Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11

Một thấu kính tụ hội có tiêu cự f. Gọi d và d ‘tuần tự là khoảng cách từ vật thật AB và ảnh A’B’ của nó tới quang tâm O của thấu kính.

Câu trả lời

Hướng dẫn

a) Sử dụng công thức Giải Toán 11: Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

b) Sử dụng quy tắc để tìm giới hạn của thương.

a) Một thấu kính tụ hội có tiêu cự f

Giải Toán 11: Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

b)

Giải Toán 11: Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Ý nghĩa: Nếu vật thật AB dịch chuyển về tiêu điểm F sao cho d luôn lớn hơn f thì ảnh của nó tiệm cận dần theo chiều dương vô cực.

Giải Toán 11: Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Ý nghĩa: Nếu vật thật AB dịch chuyển về phía tiêu điểm F sao cho d luôn nhỏ hơn f thì ảnh của nó dần tới âm vô cực.

Giải Toán 11: Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11 |  Giải bài tập Toán 11

Ý nghĩa: Nếu vật thật AB cách thấu kính ở vô cực thì ảnh của nó trực tiếp trên tiêu diện (mặt phẳng)

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Bài 2. Giới hạn của hàm số

Đăng bởi: Trường thomo.vn

Phân mục: Lớp 11, Toán 11

Xem thêm chi tiết về Bài 7 trang 133 SGK Đại số 11

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp Tóm tắt

Viết một bình luận