Bài 7 trang 173 SGK Vật Lý 10

Bạn đang xem: Bài 7 trang 173 SGK Vật Lý 10 tại thomo.vn Bài 32: Nội năng và độ biến thiên nội năng Bài 7 (trang 173 SGK Vật Lý 10) Một bình nhôm khối …

Bài 32: Nội năng và độ biến thiên nội năng

Bài 7 (trang 173 SGK Vật Lý 10)

Một bình nhôm khối lượng 0,5kg chứa 0,118kg nước ở nhiệt độ 20 .o C. Một miếng sắt có khối lượng 0,2kg được thả vào bình đã được nung nóng tới 75 oC.o C. Xác định nhiệt độ của nước lúc mở đầu thăng bằng nhiệt.

Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Nhiệt dung riêng của nhôm là 0,92.103J/(kg.K); Nhiệt dung riêng của nước là 4,18.103J(kg.K); Nhiệt dung riêng của sắt là 0,46. 103 J(kg.K).

Câu trả lời

Nhiệt lượng nhưng nước thu vào cho tới lúc đạt trạng thái thăng bằng nhiệt là:

Q1= mTrước tiêncTrước tiêntTrước tiên

Nhiệt lượng nhưng bình nhôm hấp thụ cho tới lúc đạt trạng thái thăng bằng nhiệt là:

Q2= m2c2t2

Nhiệt lượng nhưng miếng sắt tỏa ra cho tới lúc đạt trạng thái thăng bằng nhiệt là:

Hỏi3= m3c3t3

Nhiệt lượng toàn phần thu vào bằng nhiệt lượng tỏa ra: QTrước tiên + Q2 = Q3

(mTrước tiên.cTrước tiên + m2.c2)Δt1 = m3.c3.Δt3

Thay thế số chúng tôi thu được:

(0,118.4,18.103 + 0,5.896).(t – 20) = 0,2,0,46,103 .(75 – t)

↔ 941,24.(t – 20) = 92.(75 – t) ↔ 1033,24.t = 25724,8

⇒t = 24,9ºC.

Vậy nhiệt độ thăng bằng trong bình là t 24,9ºC

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 10: Bài 32. Nội năng và độ biến thiên nội năng

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm chi tiết về Bài 7 trang 173 SGK Vật Lý 10

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận