Bài 7 trang 55 sgk GDCD 11 Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Bài 7 (trang 55 sgk GDCD 11) Trình bày xu hướng chu…

Bạn đang xem: Bài 7 trang 55 sgk GDCD 11 Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Bài 7 (trang 55 sgk GDCD 11) Trình bày xu hướng chu… tại thomo.vn Bài …

Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa tổ quốc

Bài 7 (trang 55 SGK GDCD 11)

Trình diễn xu thế dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Câu trả lời:

– Cơ cấu kinh tế là chỉnh thể hữu cơ giữa cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu vùng kinh tế và cơ cấu các ngành kinh tế, trong đó, cơ cấu ngành kinh tế là quan trọng nhất vì nó là mấu chốt của nền kinh tế. cơ cấu kinh tế. nền kinh tế. Thực hiện nội dung này thông qua quá trình tái cơ cấu nền kinh tế.

Dịch chuyển cơ cấu kinh tế là quá trình chuyển từ cơ cấu kinh tế lỗi thời, kém hiệu quả, bất hợp lý sang cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại, hiệu quả.

– Xu thế của sự dịch chuyển này là chuyển từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang cơ cấu kinh tế công nông nghiệp và tăng trưởng sang cơ cấu kinh tế công, nông nghiệp, dịch vụ hiện đại.

– Cùng với dịch chuyển cơ cấu kinh tế, cần dịch chuyển cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với tăng trưởng kinh tế tri thức. Dịch chuyển cơ cấu kinh tế và tăng trưởng KTTT là tiền đề chi phối xu thế dịch chuyển cơ cấu lao động trong từng thời kỳ ở nước ta.

Nhìn thấy tất cả: Giải 11 GDCD

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Văn lớp 11 GDCD 11

Xem thêm chi tiết về Bài 7 trang 55 sgk GDCD 11
Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Bài 7 (trang 55 sgk GDCD 11) Trình bày xu hướng chu…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận