Bài 7 trang 70 SGK Vật Lý 10

Bạn đang xem: Bài 7 trang 70 SGK Vật Lý 10 tại thomo.vn Bài 11: Lực lôi cuốn. Định luật chuyển động và vạn vật lôi cuốn Bài 7 (trang 70 SGK Vật Lý 10) …

Bài 11: Lực lôi cuốn. Định luật chuyển động và vạn vật lôi cuốn

Bài 7 (trang 70 SGK Vật Lý 10)

Tính trọng lượng của một nhà du hành vũ trụ có khối lượng 75 kg lúc anh ta

  1. trên Trái đất (lấy g = 9,80 m / s2)
  2. trên Mặt Trăng (lấy gmt = 1,70 m / s2)
  3. trên sao Kim (lấy gkt = 8,7 m / s2).

Câu trả lời

một. Trọng lượng của phi hành gia lúc ở trên Trái đất:

P = mg = 75,9,8 = 735 (N)

b. Trọng lượng của một phi hành gia trên Mặt trăng:

Pmt = mgmt = 75,1,70 = 127,5 (N)

c. Trọng lượng phi hành gia trên sao Kim:

Pkt = mgkt = 75,8,7 = 652,5 (N)

Nhìn thấy tất cả Vật lý 10: Bài 11. Lực lôi cuốn. Định luật chuyển động và vạn vật lôi cuốn

Đăng bởi: Trường thomo.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Xem thêm chi tiết về Bài 7 trang 70 SGK Vật Lý 10

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp Ngày đăng

Viết một bình luận