Bài 8 trang 16 SGK Hóa 11 nâng cao Bài 3: Axit, bazơ và muối Bài 8 (trang 16 SGK Hóa 11 nâng cao) Hãy cho biết các phân tử và ion sa…

Bạn đang xem: Bài 8 trang 16 SGK Hóa 11 nâng cao Bài 3: Axit, bazơ và muối Bài 8 (trang 16 SGK Hóa 11 nâng cao) Hãy cho biết các phân tử và ion …

Bài 3: Axit, bazơ và muối

Bài 8 (trang 16 SGK Hóa học 11 tăng lên)

Cho biết các phân tử và ion sau là axit, bazơ hay chất lưỡng tính theo thuyết Bron-stêt: HI, CH3giám đốc quản lýh2PO4PO43-; BÉ NHỎ3SẼ2-HPO42-. Giảng giải.

Câu trả lời:

Axit: HI. (HI có khả năng cho proton).

CHÀO + ĐỊA NGỤC2O → CÁCH3Ô+ + Tôi

– Cơ sở: DUY NHẤT3giám đốc quản lýSẼ2-PO43-; BÉ NHỎ3 (các chất và ion này đều có khả năng nhận proton),

CHỈ CÓ3giám đốc quản lý + BẠN BÈ2O ↔ CHỈ3COOH + OH

PO43- + BẠN BÈ2Ô HPO42- + Ôi

S2- + BẠN BÈ2Ơ HS + Ôi

BÉ NHỎ3 + BẠN BÈ2O ↔ NHỎ4+ + Ôi

– Lưỡng tính: HPO42-h2PO4

HPO42- + BẠN BÈ2Ô PO43- + BẠN BÈ3Ô+

HPO42- + BẠN BÈ2O ↔ H2PO4 + Ôi

h2PO4 + BẠN BÈ2Ô HPO42- + BẠN BÈ3Ô+

h2PO4 + BẠN BÈ2O ↔ H3PO4 + Ôi

Nhìn thấy tất cả: Hóa học 11 tăng lên

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Hóa học 11

Xem thêm chi tiết về Bài 8 trang 16 SGK Hóa 11 nâng cao
Bài 3: Axit, bazơ và muối Bài 8 (trang 16 SGK Hóa 11 nâng cao) Hãy cho biết các phân tử và ion sa…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận