Bài 8 trang 173 SGK Vật Lý 10

Bạn đang xem: Bài 8 trang 173 SGK Vật Lý 10 tại thomo.vn Bài 32: Nội năng và độ biến thiên nội năng Bài 8 (trang 173 SGK Vật Lý 10) Một nhiệt lượng kế …

Bài 32: Nội năng và độ biến thiên nội năng

Bài 8 (trang 173 SGK Vật Lý 10)

Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau nặng 128 g chứa 210 g nước ở 8,4 .o C. Người ta thả vào đó một miếng kim loại có khối lượng 192 g và nung nóng tới 100 .oC. Xác định nhiệt dung riêng của chất tạo thành miếng kim loại, biết nhiệt độ lúc khởi đầu thăng bằng nhiệt là 21,5o C.

Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Nhiệt dung riêng của đồng thau là 0,128.103 J/(kg.K).

Câu trả lời

Nhiệt lượng nhưng mà nước thu vào cho tới lúc đạt trạng thái thăng bằng nhiệt là:

HỏiTrước tiên= mTrước tiêncTrước tiêntTrước tiên

Nhiệt lượng nhưng mà bình nhôm hấp thụ cho tới lúc đạt trạng thái thăng bằng nhiệt là:

Hỏi2= m2c2t2

Nhiệt lượng nhưng mà miếng sắt tỏa ra cho tới lúc đạt trạng thái thăng bằng nhiệt là:

Hỏi3= m3c3t3

Nhiệt lượng toàn phần thu vào bằng nhiệt lượng tỏa ra: QTrước tiên + Q2 = Q3

(mTrước tiên.cTrước tiên + m2.c2).ΔtTrước tiên = m3.c3.Δt3

Thay số ta được: (lấy nước = cTrước tiên = 4,18.103 J/(kg.K) )

(0,21.4,18.10 .)3 + 0,128.0,128.103).(21,5 – 8,4) = 0,192.c3.(100 – 21,5)

→ c3 = 0,78.103 J/(kg.K)

Vậy nhiệt dung riêng của chất tạo ra kim loại là 0,78.103 J/(kg.K)

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 10: Bài 32. Nội năng và độ biến thiên nội năng

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm chi tiết về Bài 8 trang 173 SGK Vật Lý 10

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận