Bài 8 trang 187 SGK Vật lý 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân Bài 8 (trang 187 SGK Vật lý 12) Phản …

Bạn đang xem: Bài 8 trang 187 SGK Vật lý 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân Bài 8 (trang 187 SGK Vật lý 12) Phản … tại …

Bài 36: Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Bài 8 (trang 187 SGK Vật Lý 12)

Phản ứng:

Phóng năng lượng điện 22,4 MeV. Tính khối lượng nguyên tử của

Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 8 trang 187 SGK Vật Lý 12 –

. (Trọng lượng của

Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 8 trang 187 SGK Vật Lý 12 –

Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 8 trang 187 SGK Vật Lý 12 –

tuần tự là 2,01400u và 4,00150u).

Câu trả lời

Năng lượng toả ra của phản ứng là:

W = (mh + m – 2mAnh ta)c2 = 22,4 MeV = 22,4uc2/931,5 = 0,024047c2

→ Khối lượng nguyên tử của

Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 8 trang 187 SGK Vật Lý 12 –

:

tôi = 0,024047u + 2mAnh ta – mh = 0,024047u + 2,4.00150u – 2,0140u = 6,01307u

Nguyên tử khối của Li là:

tôint = m + 3.me = 6,01307u + 3,0,00055u = 6,01472u

Tri thức cần nhớ

Lực tương tác giữa các nucleon gọi là lực hạt nhân (tương tác hạt nhân hay tương tác mạnh).

– Năng lượng liên kết của hạt nhân là năng lượng tối thiểu cần thiết để tách các nuclôn; nó được đo bằng tích của sai hỏng khối lượng theo hệ số c2: Wlk=[ZmP+(A−Z)mn−mX]c2=Δmc2

– Mức độ vững bền của nhân tủy phụ thuộc vào năng lượng liên kết riêng:

Vở bài tập Vật Lý 12: Bài 36. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân.  Phản ứng hạt nhân |  Giải thích 12

– Phản ứng hạt nhân là quá trình chuyển đổi của các hạt nhân, được chia làm 2 loại:

+ Phản ứng hạt nhân tự phát;

Phản ứng hạt nhân kích thích.

– Định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân:

+ Bảo toàn điện tích;

+ Bảo toàn số nuclon (bảo toàn số A);

+ Bảo toàn năng lượng toàn phần;

+ Bảo toàn động lượng.

– Năng lượng của phản ứng hạt nhân: W=(mtrước−msau đó)c2

– W>0 tỏa năng lượng

– W<0 thu được năng lượng

Vở bài tập Vật Lý 12: Bài 36. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân.  Phản ứng hạt nhân |  Giải thích 12

(SGK Vật Lý 12 – Bài 36 trang 186)

Nhìn thấy tất cả Vở bài tập Vật Lý 12: Bài 36. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Vật Lý 12

Xem thêm chi tiết về Bài 8 trang 187 SGK Vật lý 12
Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân Bài 8 (trang 187 SGK Vật lý 12) Phản …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận