Bài 8 trang 56 sgk GDCD 11 Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Bài 8 (trang 56 sgk GDCD 11)  Tại sao trong quá trì…

Bạn đang xem: Bài 8 trang 56 sgk GDCD 11 Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Bài 8 (trang 56 sgk GDCD 11)  Tại sao trong quá trì… tại thomo.vn Bài …

Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa non sông

Bài 8 (trang 56 SGK GDCD 11)

Vì sao trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dịch chuyển cơ cấu kinh tế phải đồng thời với dịch chuyển cơ cấu lao động? Xu thế dịch chuyển cơ cấu lao động ở nước ta hiện nay?

Câu trả lời:

Dịch chuyển cơ cấu kinh tế làm tăng quan hệ với các nước tăng trưởng về sản xuất công nghiệp, việc giao lưu trao đổi các yếu tố sản xuất lại càng thân thiện hơn.

– Dịch chuyển cơ cấu kinh tế sẽ tăng việc làm trong công nghiệp và dịch vụ, mở rộng thời cơ tìm kiếm việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

– Dịch chuyển cơ cấu kinh tế tạo điều kiện cho khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng trưởng, giúp người lao động linh hoạt hơn trong việc lựa chọn công việc thích hợp, tạo điều kiện mở rộng thị trường. lao động, đặc thù là thị trường lao động cho khu vực liên doanh và tư nhân

Dịch chuyển cơ cấu kinh tế cùng với công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ giới hóa nông nghiệp có tác dụng hạn chế dòng dịch chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị, giảm đáng kể sức ép về cầu lao động thành thị. thành thị.

– Dịch chuyển cơ cấu kinh tế làm tăng yêu cầu về chất lượng lao động. Nó yêu cầu người lao động phải có trình độ chuyên môn nhất mực do sự tăng trưởng của một số ngành có trình độ cao như công nghệ thông tin, chế tạo máy.

Vì những lý do trên, dịch chuyển cơ cấu kinh tế phải đi kèm với dịch chuyển cơ cấu lao động.

Ở Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nền kinh tế đang tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Nhưng trước đây, cơ cấu lao động của nước ta phân bố chủ yếu trong khu vực nông nghiệp, trình độ chuyên môn thấp. Vì vậy, lúc đã chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang công nghiệp và dịch vụ thì phải chuyển đổi cơ cấu lao động cho thích hợp và phục vụ cơ cấu kinh tế, tức là phải huấn luyện nguồn nhân lực có trình độ cao cho các ngành công nghiệp. công nghiệp và dịch vụ, giảm lực lượng lao động trong khu vực nông nghiệp, v.v.

Nhìn thấy tất cả: Giải 11 GDCD

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Văn lớp 11 GDCD 11

Xem thêm chi tiết về Bài 8 trang 56 sgk GDCD 11
Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Bài 8 (trang 56 sgk GDCD 11) Tại sao trong quá trì…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận