Bài 9 trang 16 SGK Hóa 11 nâng cao Bài 3: Axit, bazơ và muối Bài 9 (trang 16 SGK Hóa 11 nâng cao) Viết biểu thúc hằng số phân li axi…

Bạn đang xem: Bài 9 trang 16 SGK Hóa 11 nâng cao Bài 3: Axit, bazơ và muối Bài 9 (trang 16 SGK Hóa 11 nâng cao) Viết biểu thúc hằng số phân li axi… …

Bài 3: Axit, bazơ và muối

Bài 9 (trang 16 SGK Hóa học 11 tăng lên)

Viết biểu thức hằng số phân li axit Kmột hoặc hằng số phân ly bazơ Kb cho các trường hợp sau: HF, ClO; BÉ NHỎ4+; F.

Câu trả lời:

Phương trình điện phân: HF H+ + F

ClO + BẠN BÈ2O HClO + OH

Hóa học lớp 11 nâng cao: Bài 9 trang 16 SGK Hóa học lớp 11 nâng cao -

BÉ NHỎ4+ + BẠN BÈ2O ↔ NHỎ3 + BẠN BÈ3Ô+

Chúng ta có :

Hóa học lớp 11 nâng cao: Bài 9 trang 16 SGK Hóa học lớp 11 nâng cao -

F + BẠN BÈ2O HF + OH

Chúng ta có :

Hóa học lớp 11 nâng cao: Bài 9 trang 16 SGK Hóa học lớp 11 nâng cao -

Nhìn thấy tất cả: Hóa học 11 tăng lên

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Hóa học 11

Xem thêm chi tiết về Bài 9 trang 16 SGK Hóa 11 nâng cao
Bài 3: Axit, bazơ và muối Bài 9 (trang 16 SGK Hóa 11 nâng cao) Viết biểu thúc hằng số phân li axi…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận