Bài 9 trang 9 SGK Vật lý 12

Bạn đang xem: Bài 9 trang 9 SGK Vật lý 12 tại thomo.vn Bài 1: Dao Động Điều Hòa Bài 9 (trang 9 SGK Vật Lý 12) Cho phương trình dao động điều hòa x …

Bài 1: Dao Động Điều Hòa

Bài 9 (trang 9 SGK Vật Lý 12)

Cho phương trình dao động điều hòa x = –5cos(4πt) (cm). Biên độ và pha thuở đầu của dao động là bao nhiêu?

A,5cm; 0 rad ; B. 5cm; 4π rad;

C.5cm; (4πt) rad ; D. 5cm; π rad.

Câu trả lời

– Đáp án: DỄ

– Ta có phương trình dao động điều hòa: x = -5cos(4πt) = 5cos(4πt + )

Vì thế:

Biên độ dao động A = 5cm.

Pha thuở đầu của dao động φ = π (rad).

Tri thức cần nhớ

– Dao động điều hòa là dao động trong đó độ dời của vật phụ thuộc vào coossin (hay sin) của thời kì.

– Phương trình của dao động điều hòa là x=Acos(ωt+φ)

– Một điểm dao động điều hòa trên một đoạn thẳng luôn có thể coi là hình chiếu của một điểm tương ứng chuyển động tròn đều lên đường kính của đoạn thẳng đó.

– Chu kỳ T của một dao động điều hòa là thời kì để vật thực hiện được một dao động toàn phần. Đơn vị của khoảng thời kì là giây (s).

– Tần số f của dao động điều hòa là số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây. Đơn vị của tần số là hertz (Hz).

– Tần số góc của dao động điều hòa là đại lượng liên hệ với chu kỳ T hoặc tần số f theo các hệ thức sau:

Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời và gia tốc của vật dao động điều hòa:

v=x′=−ωAsin(ωt+φ)

a=v′=−ω2Acos(ωt+φ)=−ω2x – Vectơ gia tốc luôn hướng về vị trí thăng bằng và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của độ dời.

– Tại vị trí biên véc tơ vận tốc tức thời bằng 0, gia tốc có độ lớn cực đại. Tại vị trí thăng bằng, gia tốc bằng ko, véc tơ vận tốc tức thời có độ lớn cực đại.

– Đồ thị của dao động điều hòa là một đường sin.

(SGK Vật Lý 12 – Bài 1, trang 8)

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 12: Bài 1. Dao động điều hòa

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Vật Lý 12

Xem thêm chi tiết về Bài 9 trang 9 SGK Vật lý 12

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận