Bài 9 trang 93 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10 Ôn tập chương 3 Bài 9 (trang 93 SGK Hình học 10) Cho elip (E):  Tìm tọa độ các đỉnh, các tiêu điể…

Bạn đang xem: Bài 9 trang 93 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10 Ôn tập chương 3 Bài 9 (trang 93 SGK Hình học 10) Cho elip (E):  Tìm tọa độ các đỉnh, …

Xem lại chương 3

Bài 9 (trang 93 SGK Hình học 10)

Cho hình elip (E):

Tìm tọa độ các đỉnh, các tiêu điểm và vẽ elip đó.

Câu trả lời

Elip (E): có a = 4, b = 3 c2 = một2 – b2 = 7 ⇒ c = √7.

+ Các đỉnh của elip là: Atrước hết(–4; 0); Một2(4; 0); GỠ BỎtrước hết(0; –3); GỠ BỎ2(0;3).

+ Tiêu điểm của elip: Ftrước hết(–√7; 0); F2(√7; 0).

+ Vẽ hình elip:

Nhìn thấy tất cả: Giải Toán 10

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Điểm 10 , Toán 10

Xem thêm chi tiết về Bài 9 trang 93 SGK Hình học 10 – Giải Toán 10
Ôn tập chương 3 Bài 9 (trang 93 SGK Hình học 10) Cho elip (E): Tìm tọa độ các đỉnh, các tiêu điể…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận