Bài toán liên quan đến rút về đơn vị: phương pháp giải & bài tập Bài toán liên quan đến rút về đơn vị: phương pháp giải & bài tập Bài toán liên quan đến rút …

Bạn đang xem: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị: phương pháp giải & bài tập Bài toán liên quan đến rút về đơn vị: phương pháp giải & bài tập Bài toán …

Các bài toán liên quan tới giảm đơn vị: lời giải & bài tập

Bài toán liên quan tới rút gọn đơn vị (toán sang đơn vị) đã được các em học trò nghiên cứu trong chương trình Toán 3. Đây là kiến ​​thức trọng tâm của chương trình. Trong bài viết hôm nay, trường thomo.vn sẽ tổng hợp các dạng toán rút gọn về đơn vị, phương pháp giải từng dạng Toán, bài tập vận dụng. Cùng theo dõi bạn nhé!

I. LÝ LUẬN VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN RÚT ĐƠN VỊ

Bài toán liên quan tới rút về đơn vị là dạng toán buộc học trò phải tìm một phần tương ứng trong các phần đã cho của bài toán rồi nhân hoặc chia (tuỳ theo đề toán) với phần đã rút ở trên. .

Ví dụ 1 (dạng 1): Có 9 thùng dầu giống nhau đựng 414 lít. Hỏi 6 thùng tương tự có bao nhiêu lít dầu?

Tóm tắt:

  • 9 thùng: 414 lít
  • 6 thùng: ? lít

Giải pháp

  • Số lít dầu chứa trong thùng là: 414 : 9 = 46 (l)
  • Số lít dầu chứa trong 6 thùng là: 46 x 6 = 276 (l)

Đáp số: 276 lít

Ví dụ 2 (loại 2): Trong 8 bao có 72 kg gạo ko đều nhau. Có bao nhiêu bao gạo loại 54 kg?

Tóm tắt:

  • 72 kg gạo: 8 bao
  • 54 kg gạo: ? túi

Giải pháp

Số gạo trong mỗi bao là: 72 : 8 = 9 (kg)

Số bao đựng 54 kg gạo là: 54 : 9 = 6 (bao)

Đáp số: 6 túi

II. HÌNH THỨC RÚT TIỀN CHO ĐƠN VỊ. PHƯƠNG PHÁP ĐƠN VỊ RÚT TIỀN

Bài toán liên quan tới giảm đơn vị có 2 dạng là tìm trị giá của các đơn vị và tìm số đơn vị. Mỗi dạng toán có một phương pháp giải không giống nhau. Hãy cùng nhau tìm hiểu cụ thể nhé!

1. Loại 1: Bài toán tìm trị giá của đơn vị (giải bằng phép chia, phép nhân)

Phương pháp giải:

+ Bước 1: Tìm trị giá của một đơn vị (trị giá từng phần bằng nhau). Thực hiện phép chia.

+ Bước 2: Tìm trị giá của nhiều đơn vị cùng loại (trị giá của nhiều phần bằng nhau). Thực hiện phép nhân.

Ví dụ: Có 8 gói kẹo giống nhau đựng 400 viên kẹo. Hỏi 5 gói kẹo tương tự có bao nhiêu cái kẹo?

Tóm tắt:

8 gói: 400 viên kẹo

5 gói: ? Cục kẹo?

Giải pháp:

Một gói kẹo có số viên kẹo là : 400 : 8 = 50 (viên)

5 gói kẹo có số viên là: 50,5 = 250 (viên)

Đáp số: 250 viên

Dạng 2: Tìm số phần (giải bằng 2 phép tính chia)

Phương pháp giải:

+ Bước 1: Tìm trị giá của 1 đơn vị (1 phần trị giá – Đây là bước rút về đơn vị, thực hiện phép chia).

+ Bước 2: Tìm phần số (số đơn vị – phép chia).

Ví dụ: Có 360 cuốn sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 3 ngăn kéo. Giả sử rằng mỗi ngăn kéo có số lượng sách bằng nhau. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu cuốn sách?

Giải pháp:

Mỗi tủ có số sách là: 360 : 2 = 180 (cuốn sách)

Mỗi ngăn có số sách là: 180 : 3 = 60 (cuốn sách)

Đáp số: 60 quyển sách

III. CÁCH PHÂN BIỆT 2 LOẠI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐƠN VỊ RÚT TIỀN

-Bước 1: Rút về hàng đơn vị – tức là tìm trị giá của 1 phần (đều như nhau)

-Bước 2:

  • Dạng 1: Tìm trị giá một phần nhiều (đối với phép nhân)
  • Dạng 2: Tìm phần số (của phép chia)

Vì vậy, học trò thường nhầm lẫn bước 2 của 2 dạng bài toán, kể cả học trò giỏi.

– Bước 1: Rút về đơn vị

– Bước 2: So sánh đơn vị ở bước 1 và đơn vị cần tìm

+ Nếu đơn vị ở bước 1 và đơn vị cần tìm không giống nhau thì thực hiện phép chia

+ Nếu đơn vị ở bước 1 và đơn vị yêu cầu giống nhau thì thực hiện phép nhân.

Lúc đọc đề toán các em chú ý xem bài toán thuộc dạng gì để làm cho đúng nhé!

IV. BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN ĐƠN VỊ THẢO LUẬN

1. Dạng 1: Bài toán tìm trị giá của đơn vị

Bài 1. Có 234kg đường chia đều vào 6 bao. Số dòng trong 8 túi tương tự là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Mỗi bao có số ki-lô-gam đường là: 234 : 6 = 32 (kg)

8 túi có số đường: 8 x 32 = 256 (kg)

Đáp số: 256kg

Bài 2. 7 bao xi măng nặng 350kg. Mỗi túi nặng 200g. Hỏi 5 bao xi măng tương tự nặng bao nhiêu ki-lô-gam xi măng?

Hướng dẫn:

Mỗi bao xi măng nặng bao kilôgam: 350 : 7 = 50 (kg)

5 bao xi măng có số kilôgam là: 5 x 50 = 250 (kg)

Đáp số: 250kg

Bài 3: Có 9 hộp kẹo như nhau nhưng có tổng cộng 144 viên kẹo, người ta chia cho các em, mỗi em 4 viên kẹo thì hết 8 hộp. Hỏi có bao nhiêu em được chia kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi hộp có số viên kẹo là: 144 : 9 = 16 (viên)

8 hộp có số kẹo là: 8 x 16 = 128 (viên)

Số em được chia kẹo là: 128 : 4 = 32 (em)

Đáp số: 32 con

Bài 4: Có 7 thùng dầu, mỗi thùng 12 lít. Nếu chia đều số dầu trên vào các thùng 4 lít thì chia được bao nhiêu thùng?

Hướng dẫn:

Tổng số dầu là: 7 x 12 = 84 (lít)

Số thùng được chia đều là: 84 : 4 = 21 (lít)

Đáp số: 21 lít

Bài 5: Một shop nhập 168 bao đường chia đều vào 3 kho, sau đó nhập thêm vào mỗi kho 16 bao đường và đã bán hết số đường ở 2 kho. Hỏi shop đã bán bao nhiêu đường

Hướng dẫn:

Lúc đầu số bao đường ở mỗi kho là: 168 : 3 = 56 (bao)

Mỗi kho có số bao đường như sau: 56 + 16 = 72 (bao)

Shop đã bán hết số bao đường là: 2 x 72 = 144 (bao)

Đáp số: 144 túi

Bài 6: Lan có 6 hộp kẹo, Lan cho bạn 24 cái kẹo thì Lan còn lại 4 hộp kẹo. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Hướng dẫn:

24 cái kẹo tương ứng với tổng số hộp kẹo là: 6 – 4 = 2 (hộp)

Mỗi hộp có số kẹo là: 24 : 2 = 12 (viên)

Lan có tổng số cái kẹo là: 12 x 6 = 72 (cái kẹo)

Đáp số: 72 viên

Bài 7: Lúc đầu có 5 xe chở tổng cộng 210 bao đường vào kho, sau đó có thêm 3 xe chở đường vào kho. Có tất cả bao nhiêu đường được xếp vào kho? (Biết rằng các xe chở số bao đường như nhau)

Hướng dẫn:

Mỗi xe chở được số bao đường là: 210 : 5 = 42 (bao)

3 xe tải chở được bao gạo là: 3 x 42 = 126 (bao)

Tổng số bao đường xếp vào kho là: 210 + 126 = 336 (bao)

Đáp số: 336 bao đường

bài 8: Một shop có 6 hộp bút chì giống nhau đựng tổng cộng 144 chiếc bút chì, shop đã bán hết 4 hộp bút chì. Hỏi shop còn lại bao nhiêu chiếc bút chì?

Hướng dẫn:

Mỗi hộp bút có số bút là: 144 : 6 = 24 (cây)

Shop đã bán hết số bút chì là: 4 x 24 = 96 (que)

Số bút chì shop còn lại là: 144 – 96 = 48 (cây)

Đáp số: 48 chiếc bút chì

Bài 9. Có hai xe chở hàng, xe thứ nhất chở nhiều hơn xe thứ hai 400kg gạo. Xe thứ nhất chở 8 bao gạo, xe thứ hai chở 6 bao gạo. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Hướng dẫn:

Số bao gạo nhưng xe thứ nhất chở nhiều hơn xe thứ hai là:

8 – 6 = 2 (túi)

Mỗi bao gạo đựng số gạo là:

400 : 2 = 200 (kg)

Xe thứ nhất chờ số gạo là:

200 × 38 = 1600 (kg)

Xe thứ hai chở được số gạo là:

200 × 6 = 1200 (kg).

Trả lời: Oto thứ nhất: 1600kg; Xe thứ hai: 1200kg.

Dạng 2: Tìm phần số

Bài 1. Hùng có 56 000 đồng sắm 8 quyển truyện tranh cùng loại, Dũng ít hơn Hùng 21 000 đồng. Hỏi Dũng có bao nhiêu cuốn truyện tranh tương tự?

Hướng dẫn:

Giá mỗi truyện là:

56 : 8 = 7 (nghìn đồng)

Dũng có số lượng là:

56 – 21 = 35 (nghìn đồng)

Số sách bạn Dũng sắm được là:

35 : 7 = 5 (cuốn sách).

Đáp số: 5 quyền.

Bài 2. Giả sử cứ 5 gói kẹo giống nhau thì đếm được 40 gói. Muốn chia cho 36 em, mỗi em 6 cái kẹo thì phải sắm tất cả bao nhiêu gói kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi gói kẹo có số kẹo là:

40 : 5 = 8 (viên)

Số kẹo cần chia cho các em là:

6 × 36 = 216 (viên)

Vậy số gói kẹo phải sắm là:

216 : 8 = 27 (xà lách).

Đáp số: 27 gói kẹo.

Bài 3: Một shop có số thùng dầu bằng nhau chứa tổng số 72 lít, người ta đổ thêm vào số dầu đó 3 thùng thì được tổng số dầu là 99 lít. Hỏi lúc đầu shop có bao nhiêu thùng dầu?

Hướng dẫn:

3 thùng có số lít dầu là: 99 – 72 = 27 (lít)

Mỗi thùng đựng số lít dầu là: 27 : 3 = 9 (lít)

Lúc đầu shop có số thùng dầu là: 72 : 9 = 8 (thùng)

Bài 4: An có 64 viên bi chia đều vào 8 hộp, Bình có 48 viên bi cũng chia vào các hộp như An. Hỏi Bình có ít hơn An bao nhiêu hộp bi?

Hướng dẫn:

Mỗi hộp có số bi là : 64 : 8 = 8 (bi)

Bình có số hộp bi là: 48 : 8 = 6 (hộp)

Lọ có ít hơn An thì số hộp là: 8 – 6 = 2 (hộp)

Bài 5: Giả sử cứ 5 gói kẹo giống nhau thì đếm được 40 gói. Muốn chia cho 36 em, mỗi em 6 cái kẹo thì phải sắm tất cả bao nhiêu gói kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi gói kẹo có số viên là: 40 : 5 = 8 (viên)

Số cái kẹo phải chia cho 36 em là: 36 x 6 = 216 (viên)

Số gói kẹo cần có là: 216 : 8 = 27 (gói)

Bài 6: Một shop có 6 thùng nước mắm giống nhau đựng tổng cộng 54 lít. Shop đã bán hết 36 lít. Hỏi shop đã bán bao nhiêu thùng nước mắm?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng đựng số nước mắm là: 54 : 6 = 9 (lít)

Shop đã bán hết số thùng nước mắm là: 36 : 9 = 4 (hộp)

Đáp số: 4 hộp

Bài 7. Huệ gấp 9 thuyền hết 36 phút, Hoa gấp 6 thuyền hết 30 phút. Nếu Huệ gấp được 5 chiếc thuyền và Hoa gấp được 4 chiếc thuyền thì người nào sẽ gấp xong trước? (Biết rằng hai bạn mở màn gấp thuyền cùng một lúc)

Hướng dẫn:

Thời kì Huệ gấp một chiếc thuyền là:

36 : 9 = 4 (phút)

Thời kì Hoa gấp xong một chiếc thuyền là:

30 : 6 = 5 (phút)

Thời kì Huế gấp 5 chiếc thuyền là:

4 × 5 = 20 (phút)

Thời kì Hoa gấp được 4 chiếc thuyền là:

5 × 4 = 20 (phút)

Vì vậy, nếu cả hai bạn mở màn cùng nhau, bạn sẽ kết thúc cùng một lúc.

Trên đây thomo.vn đã tổng hợp các dạng bài toán liên quan tới giảm đơn vị: phương pháp giải & bài tập ứng dụng. Kỳ vọng với bài viết san sớt, các bạn nắm vững hơn những kiến ​​thức Toán 3 vô cùng quan trọng này. Hứa hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo!

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Kiến Thức Chung

Xem thêm chi tiết về Bài toán liên quan đến rút về đơn vị: phương pháp giải & bài tập
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị: phương pháp giải & bài tập Bài toán liên quan đến rút …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận