Các dạng toán tìm số trung bình cộng: phương pháp giải & bài tập Các dạng toán tìm số trung bình cộng: phương pháp giải & bài tập Toán tìm số trung bình cộng…

Bạn đang xem: Các dạng toán tìm số trung bình cộng: phương pháp giải & bài tập Các dạng toán tìm số trung bình cộng: phương pháp giải & bài tập Toán tìm số trung …

Các dạng toán tìm số trung bình cộng: lời giải & bài tập

Toán tìm trung bình cộng là một phần kiến ​​thức toán rất quan trọng nhưng mà các em đã được học trong chương trình toán tiểu học. Để hiểu rõ hơn về phần kiến ​​thức này, mời các bạn cùng tham khảo ngay bài viết dưới đây của trường thomo.vn nhé!

I. LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Nội quy

Để tìm trung bình cộng của hai hay nhiều số, ta tính tổng các số rồi chia kết quả cho số hạng.

Ví dụ: Tìm trung bình cộng của các số sau: 5; thứ mười hai; 25; 39;87;

Phần thưởng:

Tổng các chữ số là: 5+12+25+39+87 = 168

Số điều khoản là: 4

Trung bình cộng của 4 số đã cho là: 168 : 4 = 42

2. Phương pháp giải toán trung bình cộng

Để giải bài toán tìm số trung bình cộng ta tuân theo các bước sau:

  • Bước 1: Xác định các thuật ngữ trong bài toán
  • Bước 2: Tính tổng các số hạng tìm được
  • Bước 3: Trung bình cộng = Tổng số hạng : số hạng của bài toán
  • Bước 4: Phần kết luận

II. CÁC DẠNG TOÁN TÌM TRUNG BÌNH

Dạng1: Công thức tính trung bình cộng cơ bản

Với dạng bài này các em chỉ cần vận dụng các bước trong phương pháp giải nhưng mà chúng tôi đã hướng dẫn ở trên là có thể giải được.

Ví dụ:

Biết rằng lớp 4A của một trường tiểu học có 21 học trò, lớp 4B có 23 học trò, lớp 4C có 22 học trò. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học trò?

Phần thưởng:

Số lượng các điều khoản ở đây là 3.

Tổng các số hạng bằng tổng số học trò của 3 lớp = 21 + 23 + 22 = 66

Vậy trung bình mỗi lớp có: 66 : 3 = 22 (học trò)

Câu trả lời: 22 sinh viên

Loại 2: Nhiều môn toán hơn mức trung bình

Ví dụ: Nam có 30 viên bi, Tuấn có 15 viên bi. Long có nhiều hơn trung bình cộng của cả ba là 3 viên bi. Hỏi Long có bao nhiêu viên bi?

Phần thưởng:

2 lần trung bình cộng số bi của 3 bạn là:

30 +15 + 3 = 48 (quả bóng)

Trung bình cộng của ba bạn là:

48 : 2 = 24 (viên bi)

Số bi của Long là:

24 + 3 = 27 (viên bi)

Câu trả lời: 27 viên bi

Loại 3: Toán dưới trung bình

Ví dụ: An có 12 viên phấn, Nga có 18 viên phấn. Huệ có ít hơn trung bình cộng của cả ba 4 viên phấn. Hỏi Huệ có bao nhiêu viên phấn?

Phần thưởng:

Trung bình cộng hai lần số phấn của An và Nga là:

12 + 18 = 30 (viên)

Trung bình cộng của cả ba là:

30 : 3 = 10 (viên)

Số phấn của Huệ là:

10 – 4 = 6 (viên)

Câu trả lời: 6 viên

Dạng 4: Dạng toán tính bằng trung bình cộng

Ví dụ: Hoa có 54 bút màu. Hồng có 46 bút màu. Lan có số bút màu bằng trung bình cộng của 3 bạn. Lan có bao nhiêu bút màu?

Phần thưởng:

2 lần trung bình cộng là:

54 + 46 = 100 (cái)

Số bút màu của Lan là:

100 : 2 = 50 (cái)

Câu trả lời: 50 miếng

Dạng 5: Trung bình cộng của dãy số cách đều nhau

Ví dụ 1. Tìm trung bình cộng của tất cả các số chẵn từ 2 tới 98.

Giải pháp:

Trung bình cộng của tất cả các số chẵn từ 2 tới 98 là:

(2 + 98) : 2 = 50

Trả lời: 50

Ví dụ 2. Tìm ba số tự nhiên biết rằng hai số liên tục hơn kém nhau 70 và trung bình cộng của ba số là 140.

Giải pháp:

3 số cần tìm là: a, a + 70, a + 140

trung bình là:

(a + a + 140) : 2 = 140

2 xa + 140 = 140 x 2

2 xa + 140 = 280

2 xa = 280 – 140

2 xa = 140

một = 140 : 2

một = 70

Vậy 3 số cần tìm là: 70 ; 140; 280

Dạng 6: Trung bình cộng trong bài toán tính tuổi

Ví dụ 1. Trung bình cộng tuổi của ba bạn Nam, Hà, Việt là 30 tuổi. Nếu không kể tuổi của Nam thì tổng số tuổi của Hà và Việt là 24. Hỏi Nam bao nhiêu tuổi.

Giải pháp:

Tổng số tuổi của 3 bạn là:

30 x 3 = 90 (tuổi)

Tổng số tuổi của Hà và Việt là:

24 x 2 = 48 (tuổi)

Tuổi Nam là:

90 – 48 = 42 (tuổi)

Câu trả lời: 42 tuổi

III. BÀI TẬP VÀ GIẢI CHI TIẾT

Bài 1: Tìm trung bình cộng của các số sau

  1. 1, 3, 5, 7, 9
  2. 0, 2, 4, 6, 8, 10

Hướng dẫn:

  1. Trung bình cộng của 5 số là:

(1 + 3 + 5 + 7 + 9) : 5 = 5

  1. Trung bình cộng của 6 số là:

(0 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10) : 6 = 5

Chú ý: Từ ví dụ trên ta thấy trung bình cộng của các dãy cách đều bằng:

+ Đánh số chính giữa nếu dãy có số hạng lẻ.

+ Trung bình cộng của 2 số đứng giữa nếu dãy có số hạng chẵn.

+ Trung bình cộng = (số đầu + số cuối): 2

Bài 2: Tìm 5 số lẻ liên tục có trung bình cộng là 2011

Hướng dẫn:

Dựa vào xem xét trên ta dễ dàng xác định được bài toán gồm trung bình cộng của 5 số lẻ liên tục. Vậy trung bình cộng của 5 số này là số chính giữa.

– Vậy số thứ 3 (số đứng giữa trong 5 số) là: 2011

– Số thứ hai là: 2011 – 2 = 2009

– Số thứ nhất là: 2009 – 2 = 2007

– Số thứ 4 là: 2011 + 2 = 2013

– Số thứ 5 là: 2013 + 2 = 2015

Bài 3: Độ tuổi trung bình của 30 học trò trong một lớp là 9 tuổi. Nếu tính cả cô giáo chủ nhiệm thì tuổi trung bình của cô và 30 học trò là 10 tuổi. Cô giáo chủ nhiệm bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn:

Tổng số tuổi của 30 học trò là:

9 x 30 = 270 (tuổi)

Số người trong lớp:

30 + 1 = 31 (người)

Tổng số tuổi của 31 người là:

10 X 31 = 310 (tuổi)

Tuổi cô giáo chủ nhiệm là:

310 – 270 = 40 (tuổi)

Đáp số: 40 (tuổi)

Bài 4: Xe thứ nhất chở được 45 tấn hàng, xe thứ hai chở được 53 tấn hàng, xe thứ ba chở được nhiều hơn trung bình cộng của hai xe là 5 tấn. Hỏi xe thứ ba chở bao nhiêu tấn hàng.

Hướng dẫn: Muốn biết xe thứ ba chở được bao nhiêu tấn hàng ta cần tìm trung bình cộng hai xe thứ nhất chở được bao nhiêu tấn hàng.

-Trung bình cộng số tấn hàng nhưng mà hai xe thứ nhất chở được là:

(45 + 53) : 2 = 49 (tấn)

-Xe thứ ba chở được bao nhiêu tấn hàng là:

49 + 5 = 54 (tấn)

Đáp số: 54 (tấn)

Bài 5: Có hai thùng dầu, trung bình mỗi thùng chứa 38 lít dầu. Thùng thứ nhất đựng 40 lít dầu. Tính số lít dầu ở thùng thứ hai.

Hướng dẫn:

Bài này ko yêu cầu ta tìm số trung bình cộng nhưng mà yêu cầu ta tìm số lít dầu ở thùng thứ hai. Vậy bước trước nhất chúng ta cần tính tổng số lít dầu ở cả 2 thùng.

-Tổng số lít dầu ở cả 2 thùng là:

38 x 2 = 76 (lít)

-Số lít dầu ở thùng thứ hai là:

76 – 40 = 36 (lít)

Đáp số: 36 (lít)

Chú ý: Tổng các số = Trung bình cộng x Số hạng.

IV. BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Bài 1: Tìm trung bình cộng của các số lẻ nhỏ hơn 2019.

Bài 2: Lớp 5A tặng sách cho vùng lũ. Nhóm Một và Nhóm Hai góp 30 cuốn sách; Nhóm Ba thu được 18 cuốn sách. Hỏi trung bình mỗi tổ nhặt được bao nhiêu quyển sách?

Bài 3: Một xí nghiệp trong 3 tháng đầu sản xuất được 3427 chiếc xe đạp, sau 2 tháng sản xuất được 2343 chiếc xe đạp. Hỏi trung bình mỗi tháng nhà máy sản xuất được bao nhiêu chiếc xe đạp?

Bài 4: Hồng và Thu trồng cây trong vườn trường. Ngày thứ 2 trồng được 24 cây, ngày sau trồng được 32 cây. Hỏi trung bình mỗi ngày bạn trồng được bao nhiêu cây?

Bài 5: Tính trung bình cộng của các số chẵn từ 10 tới 20.

Bài 6: Một đoàn 9 thuyền chở than. Bốn (4) thuyền tiên phong, mỗi thuyền chở 5 tấn than, các thuyền còn lại mỗi thuyền chở 41 tấn than. Hỏi trung bình mỗi ca nô chở được bao nhiêu tấn than?

Bài 7: Trung bình cộng của 2 số là 15. Biết 1 số là 19. Tìm số còn lại?

Bài 8: An có 36 viên bi. Số viên bi trong lọ bằng ¾ số viên bi của An. Một hòa có 2/3 tổng số bi giữa hai bạn. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài 9: Một shop ngày thứ nhất bán hết 15 tạ gạo, ngày thứ hai bán số gạo gấp 3 lần số gạo ngày thứ nhất, ngày thứ ba bán bằng 2/3 số gạo ngày thứ hai.

Hỏi trung bình mỗi ngày shop bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 10: Tìm hai số. Biết rằng trung bình cộng của chúng là 375 và số nhỏ đó là số nhỏ nhất có 3 chữ số.

Bài 11: Một đội xe oto tải, hai xe đầu mỗi xe chở được 2 tấn 5 tạ gạo, ba xe sau mỗi xe chở được 2150 kg gạo. Hỏi trung bình mỗi xe chở bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 12: Hai quầy hàng ăn khớp chung một số gạo. Trung bình mỗi vựa nhập 325 kg gạo. Nếu quầy thứ nhất thêm 30 kg, quầy thứ hai thêm 50 kg thì số gạo ở hai quầy như nhau. Tính xem mỗi quầy nhập được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 13: Kho A có 10500 kg thóc, kho B có 14700 kg thóc, kho C có số thóc bằng trung bình cộng của cả ba kho. Hỏi kho C có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 14: Thùng thứ nhất có 75 lít dầu, thùng thứ hai có 78 lít dầu. Thùng thứ ba có nhiều hơn trung bình cộng của cả ba thùng là 3 lít dầu. Hỏi thùng thứ ba có bao nhiêu lít dầu?

Bài 15: Một đội oto chở hàng, 2 xe đầu mỗi xe chở 35 tạ hàng, 3 xe sau mỗi xe chở 45 tạ hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tấn hàng?

Bài 16: Trung bình cộng của 2 số là 46. Nếu viết thêm chữ số 4 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ hai. Tìm hai trong số họ.

Bài 17: Trung bình cộng của 2 số là 39. Nếu viết thêm chữ số 7 vào bên trái số thứ nhất thì được số thứ hai. Tìm hai trong số họ.

Tương tự trường thomo.vn đã hướng dẫn cụ thể cho các bạn. Các dạng toán tìm số trung bình cộng: cả phương pháp giải và bài tập minh họa. Hi vọng bài viết đã phân phối cho bạn nhiều kiến ​​thức hữu ích. Phương pháp khắc phục vấn đề tổng tỷ – chênh lệch tỷ cũng được chúng tôi giới thiệu rất cụ thể. Tìm hiểu thêm!

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Kiến Thức Chung

Xem thêm chi tiết về Các dạng toán tìm số trung bình cộng: phương pháp giải & bài tập
Các dạng toán tìm số trung bình cộng: phương pháp giải & bài tập Toán tìm số trung bình cộng…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận