Cách làm mini game trên powerpoint

Bạn đang xem: Cách làm mini game trên powerpoint tại Blog Blog Thợ Mỏ

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Cách làm mini game trên powerpoint phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các mẹo vặt, cách làm tại đây => Mẹo Vặt

Vừa học vừa chơi giúp các em, các nhỏ hứng thú hơn, vì vậy thay vì những bài thuyết trình Powerpoint chỉ có nội dung bài học thì các bạn muốn liên kết cả các trò chơi liên quan tới tri thức bài học. Nếu bạn đang tìm kiếm cách làm trò chơi trên Powerpoint vậy mời các bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Cách làm trò chơi trên Powerpoint

Dưới đây bài viết sẽ hướng dẫn tới các bạn cách làm trò chơi trên Powerpoint, mời các bạn cùng theo dõi.

Cách làm trò chơi Đoán Hình trên PowerPoint

  • Xem thêm cách làm trò chơi ô chữ trên powerpoint tại đây

Ý tưởng cho trò chơi Đoán Hình:

Giao diện chính có một hình ảnh được che bằng 4 miếng ghép, lúc các bạn chọn miếng ghép nào sẽ ra câu hỏi của miếng ghép đó, nếu trả lời đúng thì miếng ghép đó sẽ được mở.

Mỗi câu hỏi các bạn sẽ tạo một slide, trong slide câu hỏi sẽ có phần câu hỏi, đáp án và nút trở về trang chủ.

Nếu các bạn chọn vào đáp án nhưng mà đáp án đó sai, thì đáp án đó sẽ đổi sang màu đỏ, nếu đáp án đúng sẽ đổi sang màu xanh. Sau lúc trả lời đúng chọn nút trở về trang giao diện chính thì mảnh ghép tự động mở.

Lúc nhấn vào biểu tượng kết quả của hình thì sẽ hiển thị kết quả chuẩn xác.

Sorry, your browser doesn’t support embedded videos.

Bước 1: Tạo Slide giao diện chính

Mở PowerPoint, trên slide trước nhất các bạn xóa 2 textbox để được trang trắng, tiếp theo các bạn chọn Insert -> Pictures.

Chọn Insert - Pictures

Sau đó chọn tới hình ảnh và thêm vào slide.

Sau đó chọn đến hình ảnh và thêm vào slide

Để thêm các hình vẽ cho ảnh các bạn chọn Insert -> Shapes -> chọn hình chữ nhật.

Chọn Insert - Shapes - chọn hình chữ nhật

Vẽ thành một hình che một góc của ảnh, sau đó các bạn thay đổi màu sắc bo viền tùy ý.

Vẽ thành một hình che một góc của ảnh

Tùy theo số lượng câu hỏi nhưng mà các bạn sao chép bấy nhiêu hình che ảnh như hình dưới.

Tùy theo số lượng câu hỏi mà sao chép bấy nhiêu hình che ảnh

Bước 2: Tạo các slide câu hỏi

Ý tưởng: trên slide câu hỏi các bạn sẽ có câu hỏi, 4 hình shape chứa đáp án, một buttons trở về giao diện chính. Mỗi câu hỏi sẽ là một slide, trước nhất các bạn tạo slide cho câu hỏi số 1.

Trước hết các bạn chọn Home -> New Slide -> Title and Content để thêm slide cho câu hỏi số 1.

Chọn Home - New Slide - Title and Content

Trên slide này các bạn nhập câu hỏi vào textbox phía trên, sau đó thay đổi font, size cho text.

Nhập câu hỏi vào textbox phía trên, sau đó chỉnh sửa font, size cho text

Xóa textbox phía dưới, chọn Insert -> Shape -> chọn hình trong phần Rectangles

Xóa textbox phía dưới, chọn Insert - Shape - chọn hình trong phần Rectangles

Vẽ thành hình chứa đáp án, thay đổi màu sắc, và sao chép thành 4 hình để thêm 4 đáp án như sau.

Vẽ thành hình chứa đáp án, chỉnh sửa màu sắc

Để thêm hiệu ứng các bạn chọn 4 hình chứa đáp án và chọn Animations -> chọn hiệu ứng bất kỳ trong phần Entrance ví dụ Zoom.

Chọn 4 hình chứa đáp án và chọn Animations - chọn hiệu ứng bất kỳ trong phần Entrance

Nếu bạn muốn lúc chọn vào đáp án đúng thì đáp án sẽ đổi màu nền thành màu xanh, chọn vào đáp án sai thì đáp án đó sẽ đổi thành màu đỏ. Giả sử trong câu hỏi này đáp án c là đáp án đúng, vậy lúc nhấn vào đáp án c sẽ được đổi thành màu xanh, còn lúc nhấn vào đáp án a, b, d sẽ được đổi thành màu đỏ. Các bạn thiết lập như sau:

Trước hết chọn đáp án a -> Animations -> Add Animation -> Fill Color trong phần Emphasis.

Chọn đáp án a - Animations - Add Animation - Fill Color trong phần Emphasis

Sau đó chọn màu đỏ trong phần Effect Options.

Chọn màu đỏ trong phần Effect Options

Chọn Animations -> Animation Pane để hiển thị Animation Pane phía bên phải.

Chọn Animations - Animation Pane

Tiếp theo chọn biểu tượng tam giác cạnh tên hiệu ứng đổi màu của đáp án a vừa thêm -> Timing.

Chọn tam giác cạnh tên hiệu ứng đổi màu của đáp án a - chọn Timing

Xuất hiện thẻ Timing của hộp thoại hiệu ứng các bạn chọn Triggers -> Start effect on click of -> chọn tới tên hình chứa đáp án a.

Chọn Triggers - Start effect on click of - chọn đến tên hình chứa đáp án a

Các bạn thực hiện thêm hiệu ứng đổi màu, gán triggers tương tự với đáp án b, c, d riêng đáp án c thì trong Effect Options các bạn chọn màu xanh.

Thêm hiệu ứng đổi màu, gán triggers tương tự với đáp án b, c, d

Sau lúc đã tạo xong câu hỏi trắc nghiệm cho slide câu hỏi số 1, các bạn chọn Insert -> biểu tượng trang chủ trong Action Button để thêm nút trở về giao diện chính.

Chọn Insert - chọn biểu tượng trang chủ trong Action Button

Vẽ biểu tượng này lên slide, sau lúc vẽ xong sẽ xuất hiện hộp thoại Action Settings, trong thẻ Mouse Click các bạn chọn Hyperlink toFirst Slide để lúc nhấn chọn biểu tượng này sẽ trở về giao diện chính. Nhấn OK để đóng hộp thoại.

Trong thẻ Mouse Click chọn Hyperlink to là First Slide

Tương tự các bạn đã tạo xong slide câu hỏi số 1, với câu hỏi số 2, 3, 4 các bạn thực hiện tạo slide 3, slide 4, slide 5 tương tự như slide 2 (slide câu hỏi số 1).

Mẹo: các bạn nhấn chuột phải vào slide 2 và chọn Duplicate Slide để tạo một slide mới giống slide này. Sau đó vận chuyển đáp án đúng sang vị trí khác, và nhập nội dung câu hỏi, đáp án thích hợp với câu hỏi số 2, 3, 4.

Với câu hỏi số 2, 3, 4 thực hiện tạo slide 3, slide 4, slide 5 tương tự như slide 2

Bước 3: Thiết lập hiệu ứng, gán link cho giao diện chính.

Sau lúc đã tạo xong slide câu hỏi các bạn quay lại slide giao diện chính để tạo hiệu ứng, gán link và gán triggers. Trước hết ghi lại các miếng ghép trong slide, tiếp theo chọn tất cả 4 miếng ghép và chọn Animations -> chọn hiệu ứng trong phần Exit.

Chọn tất cả 4 miếng ghép, chọn Animations - chọn hiệu ứng trong phần Exit

Để lúc nhấn vào miếng ghép số 1, 2, 3, 4 thì sẽ tương ứng hiển thị slide câu hỏi số 1, 2, 3, 4 các bạn thực hiện gán link như sau:

Nhấn chuột phải vào miếng ghép số 1 -> Hyperlink.

Nhấn chuột phải vào miếng ghép số 1 - Hyperlink

Xuất hiện hộp thoại Insert Hyperlink các bạn chọn Place in This Document, chọn Slide 2 (tương ứng với slide chứa câu hỏi số 1) trong phần Select a place in this document và nhấn OK.

Chọn Slide 2 trong phần Select a place in this document và nhấn OK

Tương tự các bạn nhấn chuột phải vào miếng ghép số 2 chọn Hyperlink, trong hộp thoại Insert Hyperlink các bạn chọn Place in This Document, chọn Slide 3 (tương ứng với slide chứa câu hỏi số 2). Tương tự với miếng ghép số 3, 4.

Tương tự với miếng ghép số 2, 3, 4

Tiếp theo các bạn chọn biểu tượng tam giác cạnh tên hiệu ứng Exit của miếng ghép 1 và chọn Timing.

Chọn tam giác cạnh tên hiệu ứng Exit của miếng ghép 1 và chọn Timing

Trong thẻ Timing các bạn thiết lập gán Trigger bằng cách chọn Trigger -> Start effect on click of -> chọn đúng tên hình miếng ghép 1.

Chọn Trigger - Start effect on click of - chọn đúng tên hình miếng ghép 1

Thực hiện gán Trigger tương tự với miếng ghép 2, 3, 4 và chọn trong Start effect on click of đúng tên hình của miếng ghép đó.

Thực hiện gán Trigger tương tự với miếng ghép 2, 3, 4

Tiếp theo các bạn thêm một Action Buttons hoặc một hình shapes để lúc nhấn vào đây sẽ hiển thị đáp án cuối cùng. Chọn Insert -> Shapes -> chọn hình hoặc Action Buttons.

Chọn Insert - Shapes - chọn hình hoặc Action Buttons

Vẽ lên slide vị trí nhưng mà bạn muốn.

Vẽ lên slide vị trí mà bạn muốn

Cuối cùng Insert thêm một hình để các bạn ghi đáp án vào như hình dưới.

Cuối cùng Insert thêm một hình để ghi đáp án vào

Chọn hình đáp án và thêm hiệu ứng Animations -> chọn hiệu ứng hiện trong Emtrance.

Chọn hình đáp án và thêm hiệu ứng Animations - chọn hiệu ứng hiện trong Emtrance

Chọn tiếp biểu tượng tam giác cạnh tên hiệu ứng và chọn Timing, trong thẻ Timing chọn Triggers -> Start effect on click of -> chọn tên hình nhưng mà lúc bạn nhấn vào nó sẽ hiển thị kết quả cuối cùng -> OK.

Trong thẻ Timing chọn Triggers - Start effect on click of - chọn tên hình

Các bạn thực hiện nhấn F5 để xem kết quả nhé.

Tải file Powerpoint trò chơi Đoán Hình mẫu tại đây nhé:

file-mau-cach-lam-tro-choi-doan-hinh-tren-powerpoint-thuthuatphanmem.vn.pptx

Trên đây besttaichinh.com đã san sẻ tới các bạn cách làm trò chơi Đoán Hình trên PowerPoint. Các bạn hãy cùng theo dõi và thực hiện theo để tạo trò chơi nhé. Chúc các bạn thành công!

Bạn thấy bài viết Cách làm mini game trên powerpoint có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm kiếm ko, nếu  ko hãy comment góp ý bên dưới để Website  Thomo.vn cải thiện nội dung cho độc giả nhé!

Viết một bình luận