Cách tìm tâm đối xứng của đồ thị hàm số

Bạn đang xem: Cách tìm tâm đối xứng của đồ thị hàm số tại thomo.vn Câu hỏi: Cách tìm tâm đối xứng của đồ thị hàm số Câu trả lời: Cùng trường thomo.vn tìm hiểu …

Câu hỏi: Cách tìm tâm đối xứng của đồ thị hàm số

Câu trả lời:

Cùng trường thomo.vn tìm hiểu thêm về phép đối xứng tâm và các bài tập liên quan nhé!

1. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là gì?

Cho hàm số y = f (x) có đồ thị là (C). Giả sử I là điểm thoả nguyện tính chất: điểm A bất kỳ thuộc đồ thị (C) nếu lấy đối xứng khoảng I ta được điểm A ′ cũng thuộc (C) thì ta nói I là tâm đối xứng của đồ thị hàm số. số y = f (x)

Tự nhiên:

Cho hàm số y = f (x). Lúc đó hàm số có tâm đối xứng tại gốc tọa độ O (0; 0) ⇔ f (x) .odd hàm: f (−x) = −f (x)

Cách chính xác nhất để tìm tâm đối xứng của đồ thị hàm số (hình 2)

Giả sử hàm y = f (x) nhận điểm I (x.); y) là tâm đối xứng, lúc đó ta có tính chất: f (x + x) + f (−x + x) = 2 năm cho tất cả x RẺ

*Chú ý:

– Phép đối xứng tâm có thể nằm ngoài hoặc trên đồ thị của hàm số. Nếu hàm số f (x) liên tục trên R thì tâm đối xứng của nó (nếu có) là một điểm trên đồ thị của hàm số đó.

– Ko phải hàm số nào cũng có tâm đối xứng, chỉ một số hàm số mới có tâm đối xứng.

2. Bài tập thực hành

Cách chính xác nhất để tìm tâm đối xứng của đồ thị hàm số (hình 3)

Bản tóm tắt:

Cách tìm tâm đối xứng của đồ thị hàm số chính xác nhất (ảnh 4)

Bài 2: Tìm tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số y = x3 + 3x2 – 9x +1

Dung dịch:

y ‘= 3x2 + 6x – 9

y ” = 6x + 6

y ” = 0 ⇔⇔x = -1.

Thay x = -1 vào hàm y = 12

=> Tôi (-1; 12)

Bài 3:

Cách chính xác nhất để tìm tâm đối xứng của đồ thị hàm số (hình 5)

Cách chính xác nhất để tìm tâm đối xứng của đồ thị hàm số (hình 6)

Bài 5:

Cách chính xác nhất để tìm tâm đối xứng của đồ thị hàm số (hình 8)

Cách tìm tâm đối xứng của đồ thị hàm số một cách chính xác nhất (ảnh 9)

Câu trả lời:

Cách chính xác nhất để tìm tâm đối xứng của đồ thị hàm số (hình 10)

Đăng bởi: Trường thomo.vn

Phân mục: Lớp 12, Toán 12

Xem thêm chi tiết về Cách tìm tâm đối xứng của đồ thị hàm số

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận