Câu 1 trang 126 sgk Công nghệ 10 Bài 41: Bảo quản hạt, củ làm giống Câu 1 trang 126 sgk Công nghệ 10 Nêu mục đích của công tác bảo…

Bạn đang xem: Câu 1 trang 126 sgk Công nghệ 10 Bài 41: Bảo quản hạt, củ làm giống Câu 1 trang 126 sgk Công nghệ 10 Nêu mục đích của công tác bảo… tại …

Bài 41: Bảo quản hạt, củ giống

Câu 1 trang 126 SGK Công nghệ 10

Nêu mục tiêu của việc bảo quản hạt, củ trong sản xuất.

Câu trả lời:

Mục tiêu của việc bảo quản hạt và củ:

+ Duy trì sự nảy mầm của củ và hạt.

+ Hạn chế hao hụt về số lượng và chất lượng hạt.

Duy trì giống để tái sản xuất, đảm bảo nhiều chủng loại sinh vật học.

Xem toàn thể Soạn Công nghệ 10: Bài 41. Bảo quản hạt, củ giống

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Công nghệ 10

Xem thêm chi tiết về Câu 1 trang 126 sgk Công nghệ 10
Bài 41: Bảo quản hạt, củ làm giống Câu 1 trang 126 sgk Công nghệ 10 Nêu mục đích của công tác bảo…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận