Câu 1 trang 134 sgk Công nghệ 10 Bài 43: Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá Câu 1 trang 134 sgk Công nghệ 10 Hãy cho biết một số phươ…

Bạn đang xem: Câu 1 trang 134 sgk Công nghệ 10 Bài 43: Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá Câu 1 trang 134 sgk Công nghệ 10 Hãy cho biết một số phươ… tại …

Bài 43: Bảo quản thịt, trứng, sữa, cá

Câu 1 trang 134 SGK Công nghệ 10

Kể tên một số phương pháp bảo quản thịt.

Câu trả lời:

Một số phương pháp bảo quản thịt:

– Cho thịt vào môi trường đông lạnh (từ 0 tới 4 độ) để bảo quản.

Dùng khói để bảo quản và tăng thêm hương vị cho thịt.

– Công nghiệp chế biến và đóng hộp thịt (thời kì bảo quản rất lâu).

– Bảo quản bằng muối, phơi khô, ủ chua.

Nhìn thấy tất cả Soạn Công nghệ 10: Bài 43. Bảo quản thịt, trứng, sữa, cá

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Công nghệ 10

Xem thêm chi tiết về Câu 1 trang 134 sgk Công nghệ 10
Bài 43: Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá Câu 1 trang 134 sgk Công nghệ 10 Hãy cho biết một số phươ…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận