Câu 1 trang 143 SGK Giải tích 12 Ôn tập chương 4 Câu 1 trang 143 SGK Giải tích 12:  Thế nào là phần thực phần ảo, mô đun của một s…

Bạn đang xem: Câu 1 trang 143 SGK Giải tích 12 Ôn tập chương 4 Câu 1 trang 143 SGK Giải tích 12:  Thế nào là phần thực phần ảo, mô đun của một s… …

Xem lại chương 4

Câu 1 trang 143 SGK Giải tích 12:

Phần thực và phần ảo, mô đun của một số phức là gì? Viết công thức tính môđun của một số phức theo phần thực ảo của nó?

Câu trả lời:

Mọi số phức đều là một biểu thức z = a + bi với a, b R, i2 = -1

– Số thực a là phần thực của số phức: z = a + bi

– Số thực b là phần ảo của số phức z = a + bi

– Mô đun của số phức z = a + bi là

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Toán 12

Xem thêm chi tiết về Câu 1 trang 143 SGK Giải tích 12
Ôn tập chương 4 Câu 1 trang 143 SGK Giải tích 12: Thế nào là phần thực phần ảo, mô đun của một s…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận