Câu 1 trang 157 sgk Công nghệ 10 Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Câu 1 trang 157 sgk Công nghệ 10 Ki…

Bạn đang xem: Câu 1 trang 157 sgk Công nghệ 10 Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Câu 1 trang 157 sgk Công nghệ 10 Ki… tại thomo.vn Bài …

Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Câu 1 trang 157 SGK Công nghệ 10

Các đặc điểm của một doanh nghiệp gia đình là gì?

Câu trả lời:

Hộ kinh doanh có các đặc điểm sau:

– Ngoài ra còn bao gồm các hoạt động: sản xuất, thương nghiệp, cung ứng dịch vụ.

– Quy mô nhỏ.

Thuộc sở hữu tư nhân, chủ sở hữu tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh.

– Số lượng viên chức ít, thường là người trong gia đình.

– Công nghệ kinh doanh đơn giản, thường chỉ đảm nhiệm vai trò trung gian giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Nhìn thấy tất cả Soạn Công nghệ 10: Bài 50. Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Công nghệ 10

Xem thêm chi tiết về Câu 1 trang 157 sgk Công nghệ 10
Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Câu 1 trang 157 sgk Công nghệ 10 Ki…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận