Câu 1 trang 160 sgk Công nghệ 10 Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh Câu 1 trang 160 sgk Công nghệ 10 Trình bày các căn cứ lựa ch…

Bạn đang xem: Câu 1 trang 160 sgk Công nghệ 10 Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh Câu 1 trang 160 sgk Công nghệ 10 Trình bày các căn cứ lựa ch… tại …

Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

Câu 1 trang 160 sgk công nghệ 10

Trình diễn các căn cứ để lựa chọn lĩnh vực kinh doanh. Lĩnh vực kinh doanh thích hợp là gì?

Câu trả lời:

– Có 4 căn cứ để lựa chọn lĩnh vực kinh doanh:

+ Thị trường phải có nhu cầu đối với lĩnh vực nhưng mà bạn muốn kinh doanh.

+ Lĩnh vực kinh doanh phải đảm bảo thực hiện mục tiêu kinh doanh.

+ Huy động hiệu quả mọi nguồn lực của doanh nghiệp và xã hội.

+ Hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp.

Lĩnh vực kinh doanh thích hợp là lĩnh vực kinh doanh hợp pháp, giúp doanh nghiệp tăng lên hiệu quả kinh doanh và thực hiện các mục tiêu kinh doanh của mình.

Nhìn thấy tất cả Soạn Công nghệ 10: Bài 51. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Công nghệ 10

Xem thêm chi tiết về Câu 1 trang 160 sgk Công nghệ 10
Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh Câu 1 trang 160 sgk Công nghệ 10 Trình bày các căn cứ lựa ch…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận