Câu 1 trang 259 sgk Vật Lý 11 nâng cao Bài 52: Kính lúp Câu 1 trang 259 sgk Vật Lý 11 nâng cao Hãy nêu tác dụng của kính lúp và cách ngắ…

Bạn đang xem: Câu 1 trang 259 sgk Vật Lý 11 nâng cao Bài 52: Kính lúp Câu 1 trang 259 sgk Vật Lý 11 nâng cao Hãy nêu tác dụng của kính lúp và …

Bài 52: Kính Lúp

Câu 1 trang 259 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Nêu tác dụng của kính lúp và cách quan sát ảnh của một vật qua kính lúp.

Câu trả lời

– Tác dụng: Là một dụng cụ quang học hỗ trợ mắt quan sát các vật có kích thước nhỏ. Nó có tác dụng làm tăng góc trông vật tạo ra ảnh ảo, lớn hơn vật và nằm trong vùng nhìn rõ của mắt.

– Cách ngắm vật: Điều chỉnh vị trí giữa vật và kính lúp, sao cho ảnh của vật qua kính lúp là ảnh ảo, nằm trong vòng nhìn rõ của mắt người quan sát.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 11 Nâng Cao: Bài 52. Kính lúp

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

Xem thêm chi tiết về Câu 1 trang 259 sgk Vật Lý 11 nâng cao
Bài 52: Kính lúp Câu 1 trang 259 sgk Vật Lý 11 nâng cao Hãy nêu tác dụng của kính lúp và cách ngắ…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận