Câu 1 trang 67 sgk Công nghệ 10

Bạn đang xem: Câu 1 trang 67 sgk Công nghệ 10 tại thomo.vn Bài 22: Các quy luật sinh trưởng và tăng trưởng của vật nuôi Câu 1 trang 67 SGK Công nghệ 10 Thế …

Bài 22: Các quy luật sinh trưởng và tăng trưởng của vật nuôi

Câu 1 trang 67 SGK Công nghệ 10

Thế nào là sinh trưởng và tăng trưởng của vật nuôi? Ví dụ.

Câu trả lời:

Sinh trưởng là sự tăng lên về lượng, tức là tăng về khối lượng và kích thước của thân thể.

Sự phát dục là sự tăng lên về chất, tức là sự hoàn thiện các tính năng sinh lý, sự hoàn thiện của các cơ quan, bộ phận trong thân thể.

– Ví dụ: Tăng trưởng là tăng trọng lượng của con lợn, kích thích là gà trống biết gáy.

Nhìn thấy toàn thể Soạn Công nghệ 10: Bài 22. Các quy luật sinh trưởng và tăng trưởng của vật nuôi

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Công nghệ 10

Xem thêm chi tiết về Câu 1 trang 67 sgk Công nghệ 10

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận