Câu 1 trang 71 sgk Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông Câu 1 trang 71 sgk Công nghệ 12: Điện thoại…

Bạn đang xem: Câu 1 trang 71 sgk Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông Câu 1 trang 71 sgk Công nghệ 12: Điện thoại… tại thomo.vn …

Bài 17: Khái niệm hệ thống thông tin và viễn thông

Câu 1 trang 71 SGK Công nghệ 12:

Điện thoại cố định và điện thoại di động giống và không giống nhau như thế nào?

Câu trả lời:

– Giống nhau: đều có tác dụng truyền tin và nhận tin.

– Sự khác lạ:

+ Điện thoại di động có thể sử dụng linh hoạt hơn điện thoại cố định.

+ Điện thoại cố định truyền thông tin bằng dây còn điện thoại di động truyền thông tin bằng sóng điện từ.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Công nghệ 12: Bài 17. Khái niệm hệ thống thông tin và viễn thông

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Công nghệ 12

Xem thêm chi tiết về Câu 1 trang 71 sgk Công nghệ 12
Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông Câu 1 trang 71 sgk Công nghệ 12: Điện thoại…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận