Câu 2 trang 126 sgk Công nghệ 10 Bài 41: Bảo quản hạt, củ làm giống Câu 2 trang 126 sgk Công nghệ 10 Hãy cho biết một số phương ph…

Bạn đang xem: Câu 2 trang 126 sgk Công nghệ 10 Bài 41: Bảo quản hạt, củ làm giống Câu 2 trang 126 sgk Công nghệ 10 Hãy cho biết một số phương ph… tại …

Bài 41: Bảo quản hạt, củ giống

Câu 2 trang 126 SGK Công nghệ 10

Nêu một số phương pháp bảo quản hạt giống.

Câu trả lời:

Một số phương pháp bảo quản hạt giống:

Bảo quản ở điều kiện nhiệt độ và độ ẩm tầm thường với yêu cầu bảo quản dưới 1 năm.

– Bảo quản ở nhiệt độ 0 độ C, độ ẩm 35%-40% với yêu cầu bảo quản dưới 20 năm.

– Bảo quản ở nhiệt độ -10 độ, độ ẩm từ 35%-40% với yêu cầu bảo quản trên 20 năm.

Xem toàn thể Soạn Công nghệ 10: Bài 41. Bảo quản hạt, củ giống

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Công nghệ 10

Xem thêm chi tiết về Câu 2 trang 126 sgk Công nghệ 10
Bài 41: Bảo quản hạt, củ làm giống Câu 2 trang 126 sgk Công nghệ 10 Hãy cho biết một số phương ph…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận