Câu 2 trang 134 sgk Công nghệ 10 Bài 43: Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá Câu 2 trang 134 sgk Công nghệ 10 Nêu một số phương pháp b…

Bạn đang xem: Câu 2 trang 134 sgk Công nghệ 10 Bài 43: Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá Câu 2 trang 134 sgk Công nghệ 10 Nêu một số phương pháp b… tại …

Bài 43: Bảo quản thịt, trứng, sữa, cá

Câu 2 trang 134 SGK Công nghệ 10

Nêu một số phương pháp bảo quản trứng.

Câu trả lời:

Một số phương pháp bảo quản trứng:

– Nếu muốn bảo quản trứng từ 180 – 220 ngày ta cho trứng vào môi trường lạnh.

Nếu muốn bảo quản trong thời kì ngắn từ 20 tới 30 ngày, trứng được bảo quản bằng nước vôi trong.

– Bảo quản bằng cách dùng màng silicat, paraffin phủ lên bề mặt trứng.

– Sử dụng khí CO2, N2 hoặc hỗn hợp hai loại khí này để bảo quản.

– Dùng muối khô, muối ướt,… để bảo quản.

Nhìn thấy tất cả Soạn Công nghệ 10: Bài 43. Bảo quản thịt, trứng, sữa, cá

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Công nghệ 10

Xem thêm chi tiết về Câu 2 trang 134 sgk Công nghệ 10
Bài 43: Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá Câu 2 trang 134 sgk Công nghệ 10 Nêu một số phương pháp b…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận