Câu 2 trang 157 sgk Công nghệ 10 Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Câu 2 trang 157 sgk Công nghệ 10 Nê…

Bạn đang xem: Câu 2 trang 157 sgk Công nghệ 10 Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Câu 2 trang 157 sgk Công nghệ 10 Nê… tại thomo.vn Bài …

Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Câu 2 trang 157 SGK Công nghệ 10

Mô tả những điều cơ bản của việc quản lý một doanh nghiệp hộ gia đình.

Câu trả lời:

Những điều cơ bản của việc quản lý một doanh nghiệp hộ gia đình:

– Có 2 loại vốn là vốn cố định và vốn lưu động, tài chính chủ yếu là bản thân gia đình hoặc có thể vay nhà băng, vay khác,…

– Sử dụng lao động có tính chuyên môn hóa thấp, một lao động có thể làm nhiều công việc, phần lớn sử dụng lao động gia đình.

– Có thể xảy ra hiện tượng thất lạc hàng hóa do nhu cầu sử dụng của gia đình.

Nhìn thấy tất cả Soạn Công nghệ 10: Bài 50. Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Công nghệ 10

Xem thêm chi tiết về Câu 2 trang 157 sgk Công nghệ 10
Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Câu 2 trang 157 sgk Công nghệ 10 Nê…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận