Câu 2 trang 262 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bạn đang xem: Câu 2 trang 262 sgk Vật Lý 10 nâng cao tại thomo.vn Bài 53: Chất Lỏng. Sức căng bề mặt của chất lỏng Câu 2 (trang 262 SGK Vật Lý 10 tăng …

Bài 53: Chất Lỏng. Sức căng bề mặt của chất lỏng

Câu 2 (trang 262 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Mô tả chuyển động nhiệt trong chất lỏng.

Câu trả lời:

* Trong chất lỏng, mỗi phân tử tương tác với các phân tử khác gần nó. Mỗi phân tử chất lỏng luôn dao động điều hòa quanh một vị trí thăng bằng xác định. Sau một khoảng thời kì nhất mực, do tương tác nên nó nhảy về vị trí thăng bằng khác. Chuyển động mô tả ở trên là chuyển động nhiệt của các phân tử chất lỏng.

* Lúc nhiệt độ tăng thì chuyển động nhiệt của các phân tử chất lỏng cũng tăng. Thời kì để một phân tử chất lỏng dao động xung quanh một vị trí thăng bằng xác định từ lúc tới cho tới lúc đi được gọi là thời kì tạm cư.

Nhìn thấy tất cả: Giải Bài Tập Nâng Cao Vật Lý 10

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm chi tiết về Câu 2 trang 262 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận