Câu 2 trang 31 sgk Công nghệ 11 Bài 5: Hình chiếu trục đo Câu 2 trang 31 sgk Công nghệ 11 Thế nào là hệ số biến dạng? Lời giải: H…

Bạn đang xem: Câu 2 trang 31 sgk Công nghệ 11 Bài 5: Hình chiếu trục đo Câu 2 trang 31 sgk Công nghệ 11 Thế nào là hệ số biến dạng? Lời giải: H… …

Bài 5: Hình chiếu trục đo

Câu 2 trang 31 SGK Công nghệ 11

Hệ số biến dạng là gì?

Câu trả lời:

Hệ số biến dạng là tỷ số giữa độ dài hình chiếu của một đoạn thẳng nằm trên trục tọa độ với độ dài thực của đoạn thẳng đó. Thông thường có 3 hệ số biến dạng chính: hệ số biến dạng trục O’X’, hệ số biến dạng O’Y’ và hệ số biến dạng O’Z’.

Nhìn thấy tất cả Giải pháp Công nghệ 11: Bài 5. Hình chiếu trục đo

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Công nghệ 11

Xem thêm chi tiết về Câu 2 trang 31 sgk Công nghệ 11
Bài 5: Hình chiếu trục đo Câu 2 trang 31 sgk Công nghệ 11 Thế nào là hệ số biến dạng? Lời giải: H…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận