Câu 2 trang 71 SGK Tin học 10 | Giải bài tập SGK Tin học 10 Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành Câu 2 trang 71 SGK Tin học 10 Vì sao có thể nói “Cấu trú…

Bạn đang xem: Câu 2 trang 71 SGK Tin học 10 | Giải bài tập SGK Tin học 10 Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành Câu 2 trang 71 SGK Tin học 10 …

Bài 12: Giao tiếp với hệ quản lý

Câu 2 trang 71 SGK Tin học 10

Vì sao có thể nói “Cấu trúc thư mục dạng cây”?

Câu trả lời:

Cây thư mục là một cây vì mỗi thư mục được coi là một nhánh và mỗi tệp là một lá. Lá phải thuộc về một cạnh nhất mực. Mỗi cành bên ngoài có thể có cành con. Ví dụ, sơ đồ sau đây là cấu trúc thư mục cây:

Nhìn thấy tất cả: giải tin học 10

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Tin học lớp 10 , Tin học 10

Xem thêm chi tiết về Câu 2 trang 71 SGK Tin học 10

| Giải bài tập SGK Tin học 10
Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành Câu 2 trang 71 SGK Tin học 10 Vì sao có thể nói “Cấu trú…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận