Câu 3 trang 152 sgk Công nghệ 11 Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp Câu 3 trang 152 sgk Công nghệ 11 Trình bày đặc…

Bạn đang xem: Câu 3 trang 152 sgk Công nghệ 11 Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp Câu 3 trang 152 sgk Công nghệ 11 Trình bày đặc… tại thomo.vn …

Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp

Câu 3 trang 152 SGK Công nghệ 11

Mô tả đặc điểm của hệ thống truyền động trên máy kéo xích.

Câu trả lời:

Đặc điểm của hệ truyền động trên máy kéo xích: Mômen quay ở bánh sau rất lớn. Hệ thống truyền động của máy kéo bánh xích còn có nhiệm vụ dẫn động nhờ cơ cấu quay vòng nằm phía sau truyền lực chính hoặc cơ cấu quay vòng nằm trong hộp giảm tốc.

Nhìn thấy tất cả Giải Công nghệ 11: Bài 36. Động cơ đốt trong dùng trong máy nông nghiệp

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Công nghệ 11

Xem thêm chi tiết về Câu 3 trang 152 sgk Công nghệ 11
Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp Câu 3 trang 152 sgk Công nghệ 11 Trình bày đặc…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận