Câu 3 trang 169 sgk Công nghệ 10 Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh Câu 3 trang 169 sgk Công nghệ 10 Nêu phương pháp xác định kế…

Bạn đang xem: Câu 3 trang 169 sgk Công nghệ 10 Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh Câu 3 trang 169 sgk Công nghệ 10 Nêu phương pháp xác định kế… tại thomo.vn …

Bài 53: Xác định phương án kinh doanh

Câu 3 trang 169 SGK Công nghệ 10

Trình diễn phương pháp xác định kế hoạch sắm, bán hàng hóa của doanh nghiệp.

Câu trả lời:

– Kế hoạch bán hàng xác định trên cơ sở nhu cầu thị trường trình bày trong hợp đồng với người mua.

– Kế hoạch bán hàng được tính bằng doanh số thực tiễn bán ra trong một khoảng thời kì (tháng, quý, năm) và có tính tới các yếu tố làm tăng hoặc giảm lượng hàng bán ra.

– Kế hoạch sắm hàng được xác định dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp. Kế hoạch sắm hàng được tính bằng doanh số dự kiến ​​và có tính tới nhu cầu tồn kho.

Nhìn thấy tất cả Soạn Công nghệ 10: Bài 53. Xác định phương án kinh doanh

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Công nghệ 10

Xem thêm chi tiết về Câu 3 trang 169 sgk Công nghệ 10
Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh Câu 3 trang 169 sgk Công nghệ 10 Nêu phương pháp xác định kế…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận