Câu 3 trang 262 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Bạn đang xem: Câu 3 trang 262 sgk Vật Lý 10 nâng cao tại thomo.vn Bài 53: Chất Lỏng. Sức căng bề mặt của chất lỏng Câu 3 (trang 262 SGK Vật Lý 10 tăng …

Bài 53: Chất Lỏng. Sức căng bề mặt của chất lỏng

Câu 3 (trang 262 SGK Vật Lý 10 tăng lên)

Cho biết chiều và độ lớn của lực căng bề mặt.

Câu trả lời:

– Lực căng bề mặt tác dụng lên đường giới hạn của bề mặt và vuông góc với nó, có phương tiếp tuyến với bề mặt của khối chất lỏng và hướng về phía màng của bề mặt khối chất lỏng gây ra lực căng đó.

– Độ lớn của lực căng bề mặt F tác dụng lên một đoạn thẳng có độ dài l của đường biên của mặt phẳng tỉ lệ thuận với độ dài l: F = σ.l .

Trong đó hệ số σ được gọi là hệ số căng bề mặt. Đơn vị đo của σ là N/m.

Nhìn thấy tất cả: Giải Bài Tập Nâng Cao Vật Lý 10

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm chi tiết về Câu 3 trang 262 sgk Vật Lý 10 nâng cao

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận