Câu 3 trang 31 sgk Công nghệ 11 Bài 5: Hình chiếu trục đo Câu 3 trang 31 sgk Công nghệ 11 Trong hình chiếu trục đo vuông góc đều …

Bạn đang xem: Câu 3 trang 31 sgk Công nghệ 11 Bài 5: Hình chiếu trục đo Câu 3 trang 31 sgk Công nghệ 11 Trong hình chiếu trục đo vuông góc đều … tại …

Bài 5: Hình chiếu trục đo

Câu 3 trang 31 SGK Công nghệ 11

Trong phép chiếu góc đều và phép chiếu góc xiên cân, các thông số cơ bản là gì?

Câu trả lời:

– Phép chiếu vuông góc trục đo có các thông số cơ bản sau:

+ Góc trục đo X’O’Y’=Y’O’Z’=X’O’Z’=120 độ.

+ Hệ số biến dạng: p=q=r (thông thường p=q=r=1).

– Hình chiếu của trục đo vát:

+ Hệ số biến dạng p = r = 1, q = 0,5

+ Góc trục đo được X’O’Y’=Y’O’Z’=135 độ X’O’Z’=90 độ.

Nhìn thấy tất cả Giải pháp Công nghệ 11: Bài 5. Hình chiếu trục đo

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Công nghệ 11

Xem thêm chi tiết về Câu 3 trang 31 sgk Công nghệ 11
Bài 5: Hình chiếu trục đo Câu 3 trang 31 sgk Công nghệ 11 Trong hình chiếu trục đo vuông góc đều …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận