Câu 3 trang 51 SGK Tin học 10 | Giải bài tập SGK Tin học 10 Bài 6: Giải bài toán trên máy tính Câu 3 trang 51 SGK Tin học 10 Hãy viết thuật toán giải phương …

Bạn đang xem: Câu 3 trang 51 SGK Tin học 10 | Giải bài tập SGK Tin học 10 Bài 6: Giải bài toán trên máy tính Câu 3 trang 51 SGK Tin học 10 …

Bài 6: Giải toán trên máy tính

Câu 3 trang 51 SGK Tin học 10

Viết thuật toán giải phương trình hàng đầu: ax + b = 0 và đề xuất các nghiệm tiêu biểu.

Câu trả lời:

Thuật toán giải phương trình ax + b = 0

– Bằng cách liệt kê liên tục

Bước 1: Nhập hai số thực a, b

Bước 2. Nếu a = 0

Bước 2.1. Nếu b ≠ 0 thì thông báo phương trình vô nghiệm, rồi kết thúc;

Bước 2.2. Nếu b = 0 thì gán x

Bước 3: x

Bước 4. Cho dung dịch X thì kết thúc.

– Sơ đồ khối:

Đề xuất các bài rà soát tiêu chuẩn

Để xem xét tất cả các trường hợp có thể xảy ra, ta sử dụng ba bộ rà soát như sau:

i) a = 0, b = 1 (rà soát trường hợp phương trình vô nghiệm);

ii) a = 0,b = 0 (rà soát trường hợp nghiệm x=0);

iii) a = 3, b = 6 (kiểm định trường hợp nghiêm trọng, y = -b/a)

Nhìn thấy tất cả: giải tin học 10

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Tin học lớp 10 , Tin học 10

Xem thêm chi tiết về Câu 3 trang 51 SGK Tin học 10

| Giải bài tập SGK Tin học 10
Bài 6: Giải bài toán trên máy tính Câu 3 trang 51 SGK Tin học 10 Hãy viết thuật toán giải phương …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận