Câu 3 trang 61 sgk Công nghệ 12 Bài 14: Mạch điều khiển tín hiệu Câu 3 trang 61 sgk Công nghệ 12: Trong sơ đồ mạch hình 14 – 3, k…

Bạn đang xem: Câu 3 trang 61 sgk Công nghệ 12 Bài 14: Mạch điều khiển tín hiệu Câu 3 trang 61 sgk Công nghệ 12: Trong sơ đồ mạch hình 14 – 3, k… …

Bài 14: Mạch điều khiển tín hiệu

Câu 3 trang 61 SGK Công nghệ 12:

Trong sơ đồ mạch điện hình 14 – 3, lúc cần thay đổi tín hiệu và ngưỡng bảo vệ từ 230V xuống 220V thì biến trở VR cần phải tăng hay giảm? Vì sao?

Câu trả lời:

Con quay VR càng cao thì ngưỡng bảo vệ càng thấp → Lúc cần thay đổi ngưỡng báo hiệu và bảo vệ từ 230V xuống 220V thì cần nâng con quay VR lên.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Công nghệ 12: Bài 14. Mạch điều khiển tín hiệu

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Công nghệ 12

Xem thêm chi tiết về Câu 3 trang 61 sgk Công nghệ 12
Bài 14: Mạch điều khiển tín hiệu Câu 3 trang 61 sgk Công nghệ 12: Trong sơ đồ mạch hình 14 – 3, k…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận