Câu 3 trang 86 GDQP 12: Lời giải Câu 3 trang 86 GDQP 12:  Trách nhiệm của học sinh với việc bảo vệ an ninh quốc gia Lời giải 1. Nâ…

Bạn đang xem: Câu 3 trang 86 GDQP 12: Lời giải Câu 3 trang 86 GDQP 12:  Trách nhiệm của học sinh với việc bảo vệ an ninh quốc gia Lời giải 1. Nâ… tại thomo.vn Câu 3 …

Câu 3 trang 86 sgk Giáo dục 12:

Trách nhiệm bảo vệ an ninh Tổ quốc của học trò

Câu trả lời

1. Tăng lên nhận thức và trách nhiệm

– Nhận thức rõ thực chất, nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh quốc gia. Từ đó, xác định trách nhiệm là lực lượng tuyên truyền tích cực cho nhiệm vụ này.

Tích cực học tập tăng lên kiến ​​thức về Hiến pháp và pháp luật, nắm được những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia.

– Luôn tăng lên cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Thực hiện tốt nội dung bảo vệ an ninh quốc gia

– Luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống trong sạch, lành mạnh, tự giác chấp hành pháp luật và các quy định của nhà trường, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

– Thực hiện tốt phương châm: Học trò 3 ko.

– Ko tự phát thành lập hội, câu lạc bộ, xuất bản báo, bản tin, tạp chí và các hình thức khác trái với quy định của pháp luật. Cảnh giác, ngừa các thủ đoạn, thủ đoạn phá hoại.

– Kết đoàn, tương trợ, tương trợ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện.

– Tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn, cùng nhân dân thực hiện các nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Tăng lên cảnh giác, chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia

– Luôn tăng lên cảnh giác, phát hiện, phản ánh kịp thời, đầy đủ, xác thực các thông tin sai sự thực.

– Chủ động ngừa, ko để bị kẻ xấu kích động, lôi kéo. Tích cực, tự giác tham gia khắc phục các công việc theo yêu cầu.

– Động viên, tương trợ những người mắc lỗi lầm, sa ngã để họ nhanh chóng tiến bộ. Hãy kiên quyết ko che đậy thiếu sót của mình.

– Phát huy tốt vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Văn học lớp 12 , Giáo dục đại cương 12

Xem thêm chi tiết về Câu 3 trang 86 GDQP 12: Lời giải
Câu 3 trang 86 GDQP 12: Trách nhiệm của học sinh với việc bảo vệ an ninh quốc gia Lời giải 1. Nâ…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận