Câu 4 trang 152 sgk Công nghệ 10 Bài 49: Bài mở đầu Câu 4 trang 152 sgk Công nghệ 10 Doanh nghiệp là gì? Có những loại doanh nghiệ…

Bạn đang xem: Câu 4 trang 152 sgk Công nghệ 10 Bài 49: Bài mở đầu Câu 4 trang 152 sgk Công nghệ 10 Doanh nghiệp là gì? Có những loại doanh nghiệ… tại thomo.vn …

Bài 49: Nhạc mở đầu

Câu 4 trang 152 SGK Công nghệ 10

Doanh nghiệp là gì? Có những loại hình doanh nghiệp nào?

Câu trả lời:

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế được thành lập với mục tiêu chính là thực hiện các hoạt động kinh doanh (chủ yếu là sắm bán, sản xuất và dịch vụ).

– Chia theo hình thức sở hữu doanh nghiệp có 3 loại:

+ Doanh nghiệp nhà nước: Do nhà nước làm chủ sở hữu.

+ Sole Proprietorship: Do một tư nhân làm chủ.

+ Doanh nghiệp: Có nhiều chủ sở hữu.

Nhìn thấy tất cả Soạn Công nghệ 10: Bài 49. Giới thiệu

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Công nghệ 10

Xem thêm chi tiết về Câu 4 trang 152 sgk Công nghệ 10
Bài 49: Bài mở đầu Câu 4 trang 152 sgk Công nghệ 10 Doanh nghiệp là gì? Có những loại doanh nghiệ…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận