Câu 4 trang 31 sgk Công nghệ 11 Bài 5: Hình chiếu trục đo Câu 4 trang 31 sgk Công nghệ 11 Hình chiếu trục đo xiên góc cân có đặc …

Bạn đang xem: Câu 4 trang 31 sgk Công nghệ 11 Bài 5: Hình chiếu trục đo Câu 4 trang 31 sgk Công nghệ 11 Hình chiếu trục đo xiên góc cân có đặc … …

Bài 5: Hình chiếu trục đo

Câu 4 trang 31 SGK Công nghệ 11

Nêu đặc điểm của phép chiếu xiên đẳng phương?

Câu trả lời:

– Hướng hình chiếu ko vuông góc với mặt phẳng hình chiếu, mặt phẳng tọa độ XOZ song song với mặt phẳng hình chiếu (XOZ//P’).

– Hệ số biến dạng p = r = 1, q = 0,5

– Góc trục đo X’O’Y’=Y’O’Z’=135 độ X’O’Z’=90 độ.

Nhìn thấy tất cả Giải pháp Công nghệ 11: Bài 5. Hình chiếu trục đo

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Công nghệ 11

Xem thêm chi tiết về Câu 4 trang 31 sgk Công nghệ 11
Bài 5: Hình chiếu trục đo Câu 4 trang 31 sgk Công nghệ 11 Hình chiếu trục đo xiên góc cân có đặc …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận