Câu 5 trang 152 sgk Công nghệ 10 Bài 49: Bài mở đầu Câu 5 trang 152 sgk Công nghệ 10 Công ti là gì? Có những loại công ti nào? Lời…

Bạn đang xem: Câu 5 trang 152 sgk Công nghệ 10 Bài 49: Bài mở đầu Câu 5 trang 152 sgk Công nghệ 10 Công ti là gì? Có những loại công ti nào? Lời… …

Bài 49: Nhạc mở đầu

Câu 5 trang 152 SGK Công nghệ 10

Doanh nghiệp là gì? Có những loại doanh nghiệp nào?

Câu trả lời:

– Doanh nghiệp là doanh nghiệp có ít nhất 2 thành viên trở lên, lãi lỗ được chia theo phần vốn góp nhưng chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ trong phần vốn góp vào doanh nghiệp.

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp có các loại hình doanh nghiệp sau:

+ Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn: có số lượng thành viên thấp nhất là 2 người và cao nhất là 50 người, ko được phát hành cổ phiếu.

+ Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên: là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc tư nhân làm chủ sở hữu và ko được quyền phát hành cổ phần.

+ Doanh nghiệp cổ phần: số lượng thành viên ít nhất là 3, tối đa ko hạn chế, được quyền phát hành cổ phiếu.

+ Doanh nghiệp hợp danh: có ít nhất 2 thành viên, phải là tư nhân, ko được quyền phát hành cổ phiếu.

+ Nhóm doanh nghiệp: là các doanh nghiệp có mối quan hệ trong khoảng thời gian dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các lợi ích kinh doanh khác. Nhóm doanh nghiệp bao gồm các hình thức sau:

. Các doanh nghiệp con của doanh nghiệp mẹ;

. Tập đoàn kinh tế;

. Các chứng từ khác.

Nhìn thấy tất cả Soạn Công nghệ 10: Bài 49. Giới thiệu

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Công nghệ 10

Xem thêm chi tiết về Câu 5 trang 152 sgk Công nghệ 10
Bài 49: Bài mở đầu Câu 5 trang 152 sgk Công nghệ 10 Công ti là gì? Có những loại công ti nào? Lời…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận