Câu 6 trang 50 SGK Hình học 12

Bạn đang xem: Câu 6 trang 50 SGK Hình học 12 tại thomo.vn Xem lại chương 2 Câu 6 trang 50 SGK Hình học 12: Cho hình vuông ABCD cạnh a. Từ tâm O của …

Xem lại chương 2

Câu 6 trang 50 SGK Hình học 12:

Cho hình vuông ABCD cạnh a. Từ tâm O của hình vuông vẽ đường thẳng Δ vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Trên Δ lấy điểm S sao cho OS = a/2 . Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD. Tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu tạo bởi mặt cầu đó.

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

– Xác định tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.

Bước 1: Xác định trục d của mặt đáy (trục là đường thẳng đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp mặt đáy và vuông góc với mặt đáy).

Bước 2: Xác định mặt phẳng vuông góc với (P) của một cạnh bên.

Bước 3: Xác định I = (P)∩d , lúc đó I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.

– Sau lúc xác định được tâm của mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABCD hãy tính bán kính R của mặt cầu đó và dùng các công thức để tính diện tích mặt cầu S=4πR2 và thể tích của quả cầu .

Giải Toán 12: Câu 6 trang 50 SGK Hình học 12 |  Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Câu 6 trang 50 SGK Hình học 12 |  Giải bài tập Toán 12

Giải Toán 12: Câu 6 trang 50 SGK Hình học 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Toán 12

Xem thêm chi tiết về Câu 6 trang 50 SGK Hình học 12

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận