Câu 7 trang 50 SGK Hình học 12

Bạn đang xem: Câu 7 trang 50 SGK Hình học 12 tại thomo.vn Xem lại chương 2 Câu 7 trang 50 SGK Hình học 12: Cho hình trụ bán kính r, trục OO’ = 2r …

Xem lại chương 2

Câu 7 trang 50 SGK Hình học 12:

Cho hình trụ bán kính r, trục OO’ = 2r và hình cầu đường kính OO’.

a) So sánh diện tích mặt cầu và diện tích xung quanh của hình trụ.

b) So sánh thể tích của khối trụ và thể tích khối cầu tạo bởi khối trụ và khối cầu đã cho.

Câu trả lời:

Tri thức ứng dụng

– Tính diện tích mặt cầu và diện tích xung quanh của hình trụ rồi so sánh:

Snhăn mặt = 4πR2; Sxqtru = 2πrh

– Tính thể tích khối cầu và thể tích khối trụ rồi so sánh:

; Vtru = r2h

Giải Toán 12: Câu 7 trang 50 SGK Hình Học 12 |  Giải bài tập Toán 12

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Toán 12

Xem thêm chi tiết về Câu 7 trang 50 SGK Hình học 12

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận