Câu 9 trang 80 SGK Hình học 11

Bạn đang xem: Câu 9 trang 80 SGK Hình học 11 tại thomo.vn câu hỏi trắc nghiệm chương 2 Câu 9 trang 80 SGK Hình học 11 Cho ABCD là hình bình hành. Cho Bx, …

câu hỏi trắc nghiệm chương 2

Câu 9 trang 80 SGK Hình học 11

Cho ABCD là hình bình hành. Cho Bx, Cy, Dz là các đường thẳng song song đi qua B,C,D và cùng nằm về một phía của mặt phẳng (ABCD) và ko nằm trong mặt phẳng (ABCD). Một mặt phẳng đi qua A và cắt Bx,Cy,Dz tại B’,C’,D’ với BB’=2, DD’=4 tuần tự. Lúc đó CC’ bằng

(A) 3;

(B 4;

(C)5;

(Đ)6.

Câu trả lời

Hướng dẫn

Sử dụng kết quả của định lý: Cho hai mặt phẳng song song, nếu một mặt phẳng cắt mặt phẳng này thì nó cũng cắt mặt phẳng kia và hai giao tuyến đó song song với nhau chứng minh AB′C′D′ là hình bình hành.

Gọi O, O′ tuần tự là tâm của các hình bình hành ABCD, AB′C′D′ Dựa vào tính chất đường trung bình của hình thang và đường trung bình của tam giác để tính độ dài CC′.

Chọn DỄ DÀNG

Gọi O, O’ tuần tự là tâm của các hình bình hành ABCD, AB’C’D’. Chúng ta có:

BB’+ DD’ = 2OO’ = CC’⇒ CC’ = 6.

Nhìn thấy tất cả Giải Toán 11: Câu hỏi trắc nghiệm chương 2

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Toán 11

Xem thêm chi tiết về Câu 9 trang 80 SGK Hình học 11

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận