Câu C1 trang 155 sgk Vật Lý 11 nâng cao Bài 31: Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa đơn vị ampe Câu C1 trang 155 sgk…

Bạn đang xem: Câu C1 trang 155 sgk Vật Lý 11 nâng cao Bài 31: Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa đơn vị ampe Câu C1 trang 155 sgk… tại …

Bài 31: Tương tác giữa hai dòng điện song song. Khái niệm đơn vị ampe

Câu C1 trang 155 SGK Vật Lý 11 tăng lên

Vận dụng quy tắc bàn tay phải và quy tắc bàn tay trái, chứng tỏ hai dòng điện song song ngược chiều thì đẩy nhau.

Câu trả lời

Giả sử hai dòng điện Itrước nhấtTôi2 ngược chiều nhau như hình vẽ.

Gọi Giải câu C1 trang 155 SGK Vật Lý 11 nâng cao |  Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao là chạm màn hình từ do dòng điện Itrước nhất hành động trên tôi ngày nay2; Giải câu C1 trang 155 SGK Vật Lý 11 nâng cao |  Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao là chạm màn hình từ do dòng điện I2 chạm màn hình tại vị trí có dòng điện Itrước nhất.

Vận dụng quy tắc nắm tay phải ta suy ra được phương của Giải câu C1 trang 155 SGK Vật Lý 11 nâng cao |  Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao; Giải câu C1 trang 155 SGK Vật Lý 11 nâng cao |  Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao như bản vẽ.

Gọi Giải câu C1 trang 155 SGK Vật Lý 11 nâng cao |  Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao là lực từ do từ trường của dòng I gây ratrước nhất hành động trên tôi ngày nay2; Giải câu C1 trang 155 SGK Vật Lý 11 nâng cao |  Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao là lực từ do từ trường của dòng I2 hành động trên tôi ngày naytrước nhất

Vận dụng quy tắc bàn tay trái ta có chiều của các lực Giải câu C1 trang 155 SGK Vật Lý 11 nâng cao |  Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao; Giải câu C1 trang 155 SGK Vật Lý 11 nâng cao |  Giải bài tập Vật lý 11 nâng cao như hình vẽ ⇒ hai dòng điện song song ngược chiều thì đẩy nhau.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật Lý 11 tăng lên: Bài 31. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Khái niệm đơn vị ampe

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

Xem thêm chi tiết về Câu C1 trang 155 sgk Vật Lý 11 nâng cao
Bài 31: Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa đơn vị ampe Câu C1 trang 155 sgk…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận