Câu C1 trang 173 sgk Vật Lý 10 nâng cao Bài 37: Định luật bảo toàn cơ năng Câu C1 (trang 173 sgk Vật Lý 10 nâng cao) Một vật được thả rơi…

Bạn đang xem: Câu C1 trang 173 sgk Vật Lý 10 nâng cao Bài 37: Định luật bảo toàn cơ năng Câu C1 (trang 173 sgk Vật Lý 10 nâng cao) Một vật được thả …

Bài 37: Định luật bảo toàn cơ năng

Câu C1 (trang 173 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao)

Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h xuống đất. Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng ta biết véc tơ vận tốc tức thời của vật lúc chạm đất là v = 2gh

Câu trả lời:

Ở độ cao lúc đầu h vật có véc tơ vận tốc tức thời bằng ko nên cơ năng của vật là: W = 0 + mgz = mgh.

Tại thời khắc chạm đất (cùng bằng thế năng) nên thế năng bằng 0. Cơ năng của vật là: W = 1/2mv2 + 0

Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng ta có

W = W hoặc mgh = 1/2 mv2

v= 2gh

Nhìn thấy tất cả: Giải Bài Tập Nâng Cao Vật Lý 10

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm chi tiết về Câu C1 trang 173 sgk Vật Lý 10 nâng cao
Bài 37: Định luật bảo toàn cơ năng Câu C1 (trang 173 sgk Vật Lý 10 nâng cao) Một vật được thả rơi…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận